ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ႏွင့္ အေရျပားေရာဂါမ်ား

အေရျပားဟာ ခႏၶာကိုယ္ အပူခ်ိန္မ်ားျခင္း၊ ေျခာက္ေသြ႕ျခင္း၊ ေလတုိက္ျခင္း၊ ေနေလာင္ျခင္း၊ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ သင့္ျခင္းေၾကာင့္ အေရျပားေရာဂါ အမ်ဳိးမ်ဳိးခံစားရပါတယ။္ ကူးစက္ေရာဂါ

ယားနာအမ်ဳိးမ်ဳိးကို ျဖစ္ေစပါတယ္။ အသက္အရြယ္အလိုက္ အေရျပားေျပာင္းျခင္း အသက္အရြယ္ေၾကာင့္ အေရျပားဟာ ေျပာင္းလာတယ္။ အသက္အရြယ္ အလိုက္ေျပာင္းတာကို မလြန္ဆန္ႏိုင္ေပမယ့္ ျပင္ပအေၾကာင္း အရင္းေၾကာင့္ အေရျပားေျပာင္းတာကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ပါတယ္။ ျပင္ပအေၾကာင္းရင္းေၾကာင့္ အေရျပားေျပာင္းျခင္း ျပင္ပအေၾကာင္း အရင္းေၾကာင့္ အေရျပားေျပာင္းရတာဟာ ခရမ္းလြန္ ေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ျဖစ္တာ၊ ေနေရာင္ထိတဲ့ မ်က္ႏွာ၊လည္ပင္း၊ လက္ဖမိုးတို႔မွာ ေတြ႕ရမ်ားတယ္။ မတ္လက ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ အမွတ္၁၂ ဒသမ ၇ ထိေရာက္တယ္။ ပံုမွန္ ၈-၁အထိရွိသင့္တယ္။ ယခုအခါ ခရမ္းလြန္ေရာင္ ျခည္ေၾကာင့္ အေရျပားေအာက္ပိုင္း အထိအေရာင္ေျပာင္းျခင္း၊ အေရျပားေျခာက္ေသြ႕ျခင္း၊ အေရျပားေရာဂါ အမ်ဳိးမ်ဳိးျဖစ္ျခင္း၊ အေရျပား ကင္ဆာျဖစ္ျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

မ်က္ႏွာဆိုင္ရာ အမူအရာမ်ား ထပ္ကာထပ္ကာလုပ္ျခင္း၊ အသက္ ၃ဝ ေနာက္ပိုင္း အေရျပားဆန္႔ႏိုင္၊ က်ဳံ႕ႏုိင္စြမ္း က်ဆင္းကာ အေရျပားေလ်ာ့ျခင္း၊ တြဲျခင္း၊ ဆိုင္းျခင္း ျဖစ္လာ တယ္။ ေဆး လိပ္ေသာက္ျခင္းဟာ အေရျပား ေရာဂါျဖစ္ရတဲ့ အဓိက လကၡဏာပဲ ျဖစ္တယ္။ အေရျပားၾကမ္းလာျခင္း၊ အေရျပား အဝါေရာင္သမ္းျခင္းကို ျဖစ္ေစတယ္။ ခရမ္း လြန္ေရာင္ျခည္ နဲ႔ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ အေရျပားမွာ အေရးအေၾကာင္း ျဖစ္လာျခင္း၊ ေနေလာင္ကြက္ေပၚျခင္း၊ တျခားအေရာင္ရွိ အကြက္ေပၚျခင္း၊ အေရျပား ၾကမ္းျခင္း၊ ေသြးေၾကာမွ်င္ေပၚ ဖလာျခင္း၊ မွဲ႕ေျခာက္မ်ား ေပၚလာျခင္းတုိ႔ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ အသက္အရြယ္ႀကီးလို႔ အေရျပားေျပာင္းလဲျခင္းမွာ Super Oxidics ေၾကာင့္ ျဖစ္တယ္။ Fibroblasts ဟာ အေရျပားဆဲလ္ရွိ Extramatrie ထုတ္လုပ္ျခင္း၊ ျပန္လည္ ဖ်က္ဆီးျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ၿပီး အသက္ႀကီးပါက အေရဓာတ္နည္းျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္စြမ္း က်ဆင္းျခင္းတို႔ျဖစ္ တယ္။ ေကာ္လာဂ်င္မ်ားဟာ အေပၚယံဆဲလ္ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ အေရျပား ေအာက္လႊာကို ေထာက္ပံ့ေပးကာ အသက္ႀကီးလာပါက အသစ္ထုတ္ႏုိင္စြမ္း က်လာၿပီး၊ ေကာ္လာဂ်င္မ်ားျပန္လည္ ၿဖိဳဖ်က္ႏုိင္စြမ္း က်ဆင္းလာတယ္။ အီလက္စတစ္မ်ားမွ ဆဲလ္အေပၚယံ အျဖစ္နဲ႔ အေရျပားရဲ႕ က်ဳံ႕ႏိုင္၊ ဆန္႔ႏုိင္မႈျဖစ္ေစျခင္း၊ က်ဳံ႕ႏုိင္၊ ဆန္႔ႏုိင္စြမ္း က်ဆင္းလာေစတယ္။

ကာရက္တင္ဆုိက္မ်ားဟာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္နဲ႔ တျခားထိခိုက္မႈမ်ားမွ ကာကြယ္ျခင္း၊ ဆဲလ္အခ်က္ေပးျခင္း၊ အေရျပားေရာင္ျခယ္ ပစၥည္းသယ္ေဆာင္ျခင္းက အသက္အရြယ္ ႀကီးလာ၍ ကာကြယ္ေပးမႈ နည္းသြားၿပီး အေရျပားပါးလာတယ္။ မယ္လင္ႏိုဆိုက္မ်ားဟာ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ ကာကြယ္ေပးတဲ့ ေရာင္ျခယ္ဆဲလ္မ်ားကို ထုတ္လုပ္ေပးျခင္း၊ လြတ္ေနတဲ့ ဓာတ္တိုးပစၥည္းမ်ား ဖယ္ရွားေပးျခင္းေတြကို ေဆာင္ရြက္ေပးၿပီး အသက္ႀကီးလာရင္ အေရအတြက္ နည္းပါးကာ သက္တမ္းတိုလာတယ္။ လင္ဂါဟင္ဆဲလ္မ်ားက ဓာတ္ပစၥည္း ျပသေပးၿပီး ဆဲလ္အေရအတြက္ နည္းလာျခင္းနဲ႔ ပံုမွန္မဟုတ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္လာတယ္။ အသက္ႀကီးငယ္မေရြး အေရျပား အလွလိုခ်င္ေပမယ့္ ထိန္းသိမ္းမႈမရွိ သို႔မဟုတ္ လြဲမွားျခင္းေၾကာင့္ မလွမပျဖစ္ရတယ္။

ေနေရာင္ျခည္ကာကြယ္နည္း

ေနေရာင္ျခည္ဟာ ပိုးမ်ားကိုေသေစတယ္။ ေႏြမိုးေဆာင္း ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ လိုက္ ေအာင္ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ ပံုစံေျပာင္းလဲဖုိ႔ လိုအပ္တယ္။ အေရျပားကို ေနေရာင္ျခည္မွ ကာကြယ္ဖုိ႔၊ အဝတ္ပါးပါး အေရာင္ေဖ်ာ့ေဖ်ာ့ ဝတ္ဆင္သင့္တယ္။ ခရမ္းလြန္ေရာင္ျခည္ေၾကာင့္ အေရျပားတြန္႔ျခင္း၊ အစက္အေျပာက္ ထြက္ျခင္းေတြ ျဖစ္ေပၚႏိုင္တယ္။ ေနေရာင္ခံ လိမ္းေဆးဟာ ေနပူထဲ မထြက္မီ ၁၅ မိနစ္မွာ လိမ္းေပးရမယ္။ ၂ နာရီ ၾကာတိုင္းတစ္ႀကိမ္ လိမ္းရမယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သနပ္ခါးလိမ္းရမယ္။ ထီး၊ ဦးထုပ္၊ ယာဥ္ကိုအသံုးျပဳရမယ္။

ျမ၀တီ

ရပ္ေနသူ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးကို အရွိန္ျဖင့္တိုက္၍ ယာဥ္တိမ္းေမွာက္ တဦးေသဆုံး

ရန္ကုန္ ဧၿပီ ၂၂

ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ (၃) ရပ္ကြက္ က်ိဳက္ဝိုင္း ဘုရားလမ္း အလက (၅)ေက်ာင္းေရွ႕၌ ဧၿပီ ၁၉ ရက္ ည ၇နာရီခန္႔က ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္ ကိုယ့္မင္းကိုယ္ခ်င္းရပ္ကြက္ ကမၻာေအးဘုရားလမ္း အမွတ္၂၇ ဘီေန ယာဥ္ေမာင္း မ်ိဳးမင္းသြင္(၃၃ႏွစ္) သည္ တိုယိုတာ ဟိုင္းလပ္ဆပ္(ဖ္)၂ဂ/--- အနက္ေရာင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္းအတိုင္း အေနာက္မွ အေရွ႕သို႔ ေမာင္းႏွင္လာစဥ္ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရား ကားမွတ္တိုင္အနီး လမ္းအလယ္ကၽြန္း ပလက္ေဖာင္းေပၚတြင္ ရပ္ေနေသာ အမ်ိဳးသမီးႏွစ္ဦးကို အရွိန္ျဖင့္ ဝင္တိုက္မိၿပီး ယာဥ္မွာ တိမ္းေမွာက္သြားေၾကာင္း သိရသည္။

ယာဥ္တိုက္မႈေၾကာင့္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ (၃)ရပ္ကြက္ ေအာင္မဂၤလာ ၂ လမ္းသြယ္ (၆) အမွတ္-၈၂၂ ေန မေအးသူဇာဝင္း (၂၉ႏွစ္) ႏွင့္ ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္ (၇) ရပ္ ကြက္ ၂၄ လမ္းေန မဝင္းျမတ္သႏၲာျမင့္ (၃၁ႏွစ္) တို႔ကို ရန္ကုန္ေဆး႐ုံႀကီး ျပင္ပလူနာဌာန အေရးေပၚကုသေဆာင္သို႔ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့စဥ္ မေအးသူဇာဝင္းမွာ ယင္းေန႔ည ၉ နာရီခြဲတြင္ ေသဆုံးသြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယာဥ္ေမာင္း မ်ိဳးမင္းသြင္ကိုအဆိုပါ ယာဥ္တိုက္မႈႏွင့္ပတ္သတ္၍ ဘုရင့္ေနာင္ရဲတပ္ဖြဲ႔စခန္းက အမႈဖြင့္အေရးယူထား ေၾကာင္း သိရသည္။

MOI Webportal Myanmar

ေပ ၄၀ ရွည္ကမၻာ့အေလးဆံုး ေျမြ - Anaconda

အနာကြန္ဒါေျမြလို႔ လူသိမ်ားတဲ့ စပါးၾကီးေျမြ တစ္မ်ိဳးဟာ ေတာင္အေမရိကမွာပဲ ရွိပါတယ္။ သူ႔ကို စပါးၾကီးေျမြ အမ်ိဳးအစားထဲေတာင္ မထည့္ပါဘူး။ Anaconda (အနာကြန္ဒါ)ေျမြ ဆုိျပီးေတာင္ သီးသန္႔ အမိ်ဳးအစား မ်ိဳးဆိပ္တစ္ခု ခြဲထားပါတယ္။ သူ႔ထဲမွာမွ အနည္းဆံုး ၇ မ်ိဳးအထိ ထပ္ကြဲသြားျပီး အၾကီးဆံုး၊ အရွည္ဆံုး၊ အေလးဆံုး ကေတာ့ အစိမ္းေရာင္ အနာကြန္ဒါ ျဖစ္ပါတယ္။

စားသံုးမွု

ပံုမွာ ျမင္ေတြ႔ရတဲ့အတိုင္း ကုိယ့္ခႏၶာကိုယ္ထက္ အဆေပါင္းမ်ားစြာ ၾကီးတဲ့ သတၱဝါေတြကို ဖမ္းယူ စားသံုး ႏိုင္ပါတယ္။ အဆိပ္ရွိတဲ့ ေျမႊမ်ား မဟုတ္ပါဘူး။ ခႏၶာကိုယ္ အသံုးျပဳတဲ့ ေျမႊျဖစ္ျပီး သားကို အရိုးခ်ိဳးျပီးေတာ့ ျမိဳပါတယ္။ ေရကူးကြ်မ္းျပီး ကုန္းေန၊ ေရေနသတၱဝါ ႏွစ္မ်ိဳးလံုးက သူ႔အတြက္ အစာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏြား၊ ဆိတ္၊ ယုန္၊ ေရျမင္း၊ သမင္နဲ႔ အေကာင္ငယ္၊ အေကာင္လတ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးက သူ႔အတြက္ အစာေတြပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

  ေနထိုင္မွု

ေတာင္အေမရိက တိုက္မွာပဲ ေနပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံမွာ စံခ်ိန္တင္ အၾကီးဆံုး အေကာင္ေတြ ေတြ႔ျမင္ရျပီး၊ ဘုိလီဗီးယား၊ ကုိလံဘီယာ တို႔လို ႏိုင္ငံေတြမွာလည္း ရွိပါတယ္။ ေတာင္အေမရိကန္က ႏိုင္ငံေတြတိုင္းက ေတာထဲမွာ အသက္ရွင္ ေနထိုင္က်က္စားပါတယ္။

အရြယ္ၾကီးထြားမွု

သူ႔မွာ အရြယ္ၾကီးထြားမွုအတြက္ ကန္႔သတ္ခ်က္ မရွိပါဘူး။ အသက္ရွင္ေနသေရြ ႔ အရြယ္က ၾကီးေန ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စံခ်ိန္တင္ ကမၻာ့အရွည္ဆံုး အနာကြန္ဒါဆုိရင္ ေပ ၄၀ ေက်ာ္အထိ ရွည္တာ ေတြ႔ျမင္ခဲ့ရပါတယ္။ အငယ္ဆံုးကေတာ့ ၅ ေပအထက္ရွိျပီး ၂၅ ေပ အထိ ရွည္တဲ့ အနာကြန္ဒါမ်ားကို အလြယ္တကူ ေတြ႔ျမင္ႏုိင္ပါတယ္။ အရြယ္ပဲ ၾကီးတာ မဟုတ္ပါဘူး။ အေလးခ်ိန္လည္း စီးပါတယ္။ ေပါင္ ၅၀၀ အထက္အထိ စံခ်ိန္တင္ေတြ႔ရွိထားျပီး ယင္းထက္လည္းပိုေလးႏုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အနာကြန္ဒါကို ဖမ္းဆီးတဲ့အခါက် ဘူဒိုဇာစက္ၾကီးမ်ားနဲ႔ သယ္ေဆာင္ရတဲ့အထိ ေတာင္အေမရိကမွာ တြင္က်ယ္ပါတယ္။

အႏၱရယ္ျပဳမွု

လူသားေတြကို အႏၱရယ္မျပဳႏိုင္ပါဘူး။ သို႔ေပမယ့္ နီးနီးစပ္စပ္မေနဖို႔ တားျမစ္ထားပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ သူတို႔ရဲ ႔ သားေကာင္ဟာ အျခား ေတာရိုင္းသတၱဝါမ်ား ျဖစ္ေပမယ့္ လူသားကိုလည္း ပစ္မွတ္ထားႏိုင္ေခ် ရွိလို႔ ျဖစ္ပါတယ္။

အနာကြန္ဒါႏွင့္ သမိုင္းေၾကာင္း

ကမၻာဦးကတည္းက တည္ရွိတဲ့ ေျမြမ်ိဳးစိတ္ တစ္မ်ိဳးျဖစ္တယ္လို႔ လက္ခံ ယံုၾကည္ထားၾကပါတယ္။ ေပ ရာေက်ာ္ ရွာတဲ့ အနာကြန္ဒါေျမြမ်ိဳးမွာ တစ္ခ်ိန္က ရွိခဲ့မယ္လုိ႔ ေလ့လာသူမ်ားက မွတ္ခ်တ္ျပဳထားပါတယ္။ ယေန႔အခ်ိန္မွာေတာင္ ေသခ်ာရွာမယ္ဆုိရင္ ေပ ၅၀ ေက်ာ္လညး္ေတြ႔ႏိုင္တယ္လို႔ ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ သမုိင္းထဲမွာလည္း အၾကီးဆံုး ျဖစ္သလို ယေန႔ေခတ္မွာလည္း အၾကီးဆံုး၊ အရွည္ဆံုး၊ အေလးဆံုး ေျမႊတစ္မ်ဳိး အျဖစ္ စံခ်ိန္တင္ပါတယ္။

မ်ိဳးပြားမွု

အနာကြန္ဒါေျမြတစ္ေကာင္ဟာ ဥဥရင္ အလံုး ၄၀ အထိ ဥတယ္လို႔ ေလ့လာေတြ႔ရွိထားပါတယ္။ သုိ႔ေပမယ့္ ေတာေတြထဲမွာက် ဥအလံုးေရ ၁၀၀ မကလည္း တစ္ျပိဳင္နက္တည္းဥႏိုင္တဲ့ အနာကြန္ဒါမ်ား ရွိေနတယ္လို႔ လက္ခံ ယံုၾကည္ထားပါတယ္။ ဥတစ္ခါ ဥျပီးရင္ အနာကြန္ဒါမဟာ သူ႔ယခင္ အေလးခ်ိန္ထက္ တစ္ဝက္တိတိ က်တယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။

အနာကြန္ဒါႏွင့္ အနာဂတ္

အနာကြန္ဒါေျမႊမ်ိဳးကို အေျခခံလို႔ ရုပ္ရွင္ေတြ၊ ဇာတ္လမ္းေတြ၊ ဒိုင္ႏိုေဆာကဲ့သုိ႔ အေကာင္ကားေတြ မ်ားစြာေပၚထြက္ ခဲ့ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ဇာတ္လမ္းေတြထဲမွာသာ အႏၱရယ္ျပဳတတ္တဲ့အေကာင္လို ထင္ရျမင္ရျပီး အျပင္မွာက် လူသားေတြနဲ႔ေဝးေဝးေနတတ္တဲ့အေကာင္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပ ၂၀ အထက္ရွည္တဲ့ အနာကြန္ဒါတစ္ေကာင္ကို အေမရိကန္ေဒၚလာ ငါးေသာင္းအထက္နဲ႔ ေပါက္ေစ်းရွိလု႔ိ ေတာင္အေမရိကမွာ အနာကြန္ဒါေျမႊအမဲလိုက္မွု ေခတ္စားတယ္လို႔ ဆုိပါတယ္။ အနာကြန္ဒါေျမႊမ်ိဳးမ်ားဟာ ေျမႊမွာတင္မကပပဲ သတၱဝါေတြအားလံုးမွာ ကမၻာ့ထုထည္ အၾကီးဆံုး သတၱဝါတစ္မ်ိဳးအျဖစ္ မွတ္တမ္းတင္ထားေၾကာင္း သိရပါတယ္။

International news for myanmar

မိုယက္စ္ ထုတ္ပယ္ ခံရမႈတြင္ ယူႏုိက္တက္ ကစားသမားမ်ား ရွက္သင့္ေၾကာင္း ကိန္းေဝဖန္

အသင္း မန္ေနဂ်ာ ေဒးဗစ္မိုယက္စ္ ထုတ္ပယ္ ခံရမႈတြင္ မန္ခ်က္စတာ ယူႏုိက္တက္ ကစားသမားမ်ား အေနျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ရွက္သင့္ၾကေၾကာင္း အသင္းေခါင္းေဆာင္ေဟာင္း ရြိဳင္ကိန္းက ေဝဖန္ ေျပာၾကားလုိက္သည္။

အသင္းေဖာ္ မ်ားကို ပက္ပက္စက္စက္ ေဝဖန္မႈေၾကာင့္ ယူႏုိက္တက္ႏွင့္ လမ္းခြဲျဖစ္ခဲ့သည့္ အုိင္ယာလန္ ကစားသမားေဟာင္းက မိုယက္စ္ကို အသင္းက အခ်ိန္ပိုေပးသင့္ေၾကာင္းလည္း မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့ေသးသည္။ ေဘာလံုးသမား ဘဝမွ အနားယူၿပီးေနာက္ ITV၏ အစီအစဥ္မွဴးအျဖစ္ တာဝန္ယူထားသည့္ ကိန္းက “မိုယက္စ္ဟာ ခက္ခဲတဲ့ အေျခအေန တစ္ခုနဲ႔ အစျပဳခဲ့ရတာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ ေႏြရာသီတုန္းက သူမန္ေနဂ်ာအျဖစ္ တာဝန္ယူေတာ့ အသင္းအမႈေဆာင္ခ်ဳပ္က လူသစ္ေခၚဖို႔ ဘာမွမလုပ္ႏုိင္ခဲ့ဘူး။ အသင္းရဲ႕ အစျပဳပံုကိုက ေလးလံေနခဲ့တာပါ”ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎က ဆက္လက္၍ “ခုျဖစ္ရပ္က ရွက္စရာလုိ႔ ကၽြန္ေတာ္ထင္တယ္။ မိုယက္စ္ဟာ ခုထက္ပိုၿပီး အခ်ိန္ရခဲ့သင့္ပါတယ္။ ယူႏုိက္တက္ ကစားသမား တခ်ိဳ႕ဆိုရင္လည္း ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ရွက္သင့္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔ေၾကာင့္ မိုယက္စ္ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရလို႔ပါပဲ”ဟုလည္း ျပစ္တင္ခဲ့သည္။ ၎က မိုယက္စ္ကို ယူႏုိက္တက္ မန္ေနဂ်ာ ရာထူးအတြက္ ေထာက္ခံခဲ့သည့္ မန္ေနဂ်ာေဟာင္း ဆာအဲလက္စ္ ဖာဂူဆန္ကိုမူ အျပစ္တင္စရာ လံုးဝအေၾကာင္းမရွိဟု ကာကြယ္သြားခဲ့သည္။

“ဒီကိစၥမွာ ဆာအဲလက္စ္ကို ေဝဖန္လုိ႔ မရဘူးေလ။ အမွတ္ေပးဇယား အဆင့္(၇)ကို ေရာက္ေနတာဟာ အသင္းအတြက္ စိတ္ပ်က္စရာပဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒီအတြက္ တာဝန္ယူမႈ အပိုင္းမွာ မိုယက္စ္အတြက္ အဓိက ျပႆနာက ကစားသမားေတြဆီက ဘာအကူအညီမွ မရခဲ့တာပါပဲ”ဟု ကိန္းက ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ခ်ယ္လ္ဆီးမန္ေနဂ်ာ ဟိုေဆးေမာ္ရင္ဟိုကလည္း ITVႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာတြင္ မုိယက္စ္အတြက္ စိတ္မေကာင္းေၾကာင္း စာနာစကားေျပာသြားသည္။ “ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ ခုကိစၥမွာ မွတ္ခ်က္ မေပးဖုိ႔ပဲ ဆံုးျဖတ္ထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူ႔အတြက္ေတာ့ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိတယ္။ ဒါေပမဲ့ တျခားေကာက္ခ်က္ တစ္ခုခုေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ မေပးခ်င္ဘူး။ မိုယက္စ္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္ ဝမ္းနည္းမိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အလုပ္တာဝန္ ဆံုးရံႈးသြားတဲ့ ဘယ္မန္ေနဂ်ာအတြက္မဆို ကၽြန္ေတာ္ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ရပါတယ္”ဟု ေမာ္ရင္ဟိုက ဖြင့္ဟသြားသည္။

Soccer Myanmar

ခ်ယ္လ္ဆီးႏွင့္သေရက်ခဲ့သည့္ ရလဒ္ကို အက္သလက္ကစားသမားမ်ား မေက်နပ္

အိမ္ကြင္းဗင္းဆင့္ေတးကယ္ဒါရြန္တြင္ ကစားခဲ့သည့္ပြဲစဥ္၌ ခ်ယ္လ္ဆီးအသင္းကို အႏိုင္ရေအာင္မကစားႏိုင္ခဲ့သည့္အတြက္ အက္သလက္ကစားသမားမ်ားမွာမေက်မနပ္ျဖစ္လ်က္ရွိသည္။ အက္သလက္အသင္းသည္ ထိုပြဲစဥ္တြင္ ခ်ယ္လ္ဆီးအသင္းကို ေဘာလုံးပိုင္ဆိုင္မႈ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းအသာ ဂိုးေပါက္ကန္သြင္းမႈ အႀကိမ္ ၂၀ ေက်ာ္ျပဳလုပ္ကစားႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း ဂိုးသြင္းယူႏိုင္ျခင္း မရွိခဲ့ဘဲ ၀-၀ ဂိုးရလဒ္ျဖင့္ သေရက်ခဲ့ရသည္။

အက္သလက္အသင္းေခါင္းေဆာင္ဂါဘီက “ဒီပြဲရလဒ္ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုံး၀မေက်နပ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ၿပိဳင္ပြဲအေျခအေနက ရွင္းရွင္းလင္းလင္းရွိေနပါတယ္။ သူတို႔က ခံစစ္ကိုအားျပဳကစားတဲ့ အသင္းဆိုတာ အခု ကၽြန္ေတာ္တို႔သိသြားပါၿပီ” ဟုဆိုခဲ့သည္။

အက္သလက္ေနာက္ခံလူ ဂ်ဴအန္ဖရန္ကလည္း ထိုရလဒ္အတြက္ မေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ေၾကာင္းေျပာဆိုခဲ့သည္။ ဂ်ဴအန္ဖရန္က “ဒီပြဲရလဒ္အတြက္ မေပ်ာ္ရႊင္ႏိုင္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီပြဲကိုအႏိုင္ရဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့တာပါ။ ဒါေပမယ့္ ဒါကိုကၽြန္ေတာ္တို႔ မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါဘူး” ဟုဆိုခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ဂ်ဴအန္ဖရန္က ခ်ယ္လ္ဆီးကြင္းစတမ္းဖို႔ဒ္ဘရစ္ခ်္တြင္ ၎တို႔အႏိုင္ရႏိုင္ေၾကာင္းလည္းဆိုခဲ့သည္။ “ခ်ယ္လ္ဆီးက ခံစစ္ကစားပြဲတစ္ခုကို ကစားခဲ့တာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔က စတမ္းဖို႔ဒ္ဘရစ္ခ်္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကို အႏိုင္ရမယ္လို႔ ယူဆထားလို႔ပါ။ စတမ္းဖို႔ဒ္ဘရစ္ခ်္မွာ အႏိုင္ရဖို႔ခက္ခဲမယ္ဆိုတာသိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အႏိုင္ရဖို႔အခြင့္အလမ္းေတြ လည္းရွိေနပါေသးတယ္”ဟု ဆိုခဲ့သည္။

အက္သလက္ႏွင့္ခ်ယ္လ္ဆီးတို႔သည္ လာမည့္ေမလ ၁ ရက္ေန႔တြင္ စတမ္းဖို႔ဒ္ဘရစ္ခ်္ကြင္း၌ ဒုတိယအေက်ာ့ပြဲစဥ္ကို ယွဥ္ၿပိဳင္ ကစားရမည္ျဖစ္သည္။

ရည္ညႊန္း ဖြတ္ေဘာအက္စ္ပန္နာ
Mizzima - News in Burmese

၁၁ ႏွစ္အရြယ္ ေယာကၤ်ားေလးႏွင့္ မၾကာခဏလိင္ဆက္ဆံၿပီး ဗီဒီယို ရိုက္ကူးမႈေၾကာင့္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦး ေထာင္ခ်ခံရ

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ဟာ၀ိုင္ယီ မွာ ေနထိုင္တဲ့ အသက္ (၃၃) ႏွစ္ အရြယ္ရွိ ပါလီရာစီယို အမည္ ရ အမ်ဳိးသမီး တစ္ ဦးဟာ အသက္ (၁၁) ႏွစ္ အရြယ္ ကေလး ငယ္ တစ္ဦးနဲ႔ ေပါင္းသင္း ေနထိုင္ ခဲ့လို႔ ေထာင္ ဒဏ္ အႏွစ္ (၂၀) ခ်မွတ္ ျခင္း ခံရေၾကာင္း သိရွိ ရပါတယ္။ ပါလီရာစီယိုဟာ ကေလးငယ္နဲ႔ ေပါင္းသင္း ေန စဥ္ အတြင္း ဗီဒီယို႐ုိက္ကူးမႈေတြကို ႀကိမ္ဖန္ မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။

ပါလီရာစီ ယိုဟာ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္၊ ေမလ ကေန ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ အထိ အသက္(၁၁)ႏွစ္ အရြယ္ ေကာင္ကေလး တစ္ဦးနဲ႔ ေပါင္းသင္း ေနထိုင္ခဲ့ တာျဖစ္ ပါတယ္။ ပါလီရာစီယိုဟာ ကေလးငယ္ေတြကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပး တဲ့ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းမွာ ၀င္ ေရာက္လုပ္ ကိုင္ခဲ့ဖူးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။

တရားေရးဆိုင္ရာ တာ၀န္ ရွိသူေတြက ေတာ့ ပါလီရာစီယိုဟာ အရြယ္မေရာက္ေသး တဲ့ ကေလးငယ္နဲ႔ ေပါင္းသင္းေနထိုင္ခဲ့တဲ့ အ ျပင္ မဖြယ္မရာဆက္ဆံပုံေတြကို ဗီဒီယို ႐ိုက္ ကူးမႈ ျပဳလုပ္ ခဲ့တာမုိ႔ ယခုလို ျပစ္ဒဏ္ ခ်မွတ္ လိုက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါ တယ္။

 အေမရိကန္ႏုိင္ငံမွာ အရြယ္မေရာက္ ေသးတဲ့ ကေလး ငယ္ေတြနဲ႔ ေပါင္းသင္းဆက္ ဆံမႈေတြျပဳလုပ္တဲ့ အမ်ဳိးသမီးေတြကို ထိ ေရာက္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြ ခ်မွတ္ေနတယ္ လို႔ သိ ရပါတယ္။

The Messenger

ဓာတ္ခြဲခန္း မွ ထုတ္လုပ္တဲ့ မိန္းမအဂၤါ ကို အမ်ိဳးသမီးေလးေယာက္ တြင္ ေအာင္ျမင္စြာ ထည့္သြင္း

သိပၸံပညာရွင္မ်ား က ဓာတ္ခြဲခန္း မွ ထုတ္လုပ္တဲ့ မိန္းမအဂၤါ ကို အမ်ိဳးသမီးေလးေယာက္ မွာ ၂၀၀၅ ခုႏွစ္ ကေန ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အတြင္းမွာ ေအာင္ျမင္စြာ ထည့္သြင္းေပးႏုိင္ခဲ့တယ္လို႔ ေၾကညာပါတယ္။ ဆရာ၀န္မ်ား ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္အရ လူနာမ်ားဟာ က်န္းမာေနၾကပါတယ္။

ခြဲစိတ္မႈ ျပဳလုပ္ခ်ိန္ မွာ အမ်ိဳးသမီးေလးေယာက္ ရဲ႕ အသက္ ဟာ ၁၃ ႏွစ္ကေန ၁၈ ႏွစ္ အတြင္းမွာ ရွိၾကပါတယ္။ အမ်ိဳးသမီးေလးေယာက္ ဟာ Mayer-Rokitansky-Kuster-Hauser Syndrome (MRKH) လို႔ ေခၚတဲ့ အလြန္ရွားပါးတဲ့ မ်ိဳးရိုုးဗီဇ ေ၀ဒနာ ကို ခံစားခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ေ၀ဒနာ ဟာ အမ်ိဳးသမီး ၄၅၀၀ မွာ တစ္ေယာက္သာ ျဖစ္ေလ့ရွိၿပီး ပံုစံမမွန္တဲ့ မိန္းမအဂၤါ ဒါမွမဟုတ္ မိန္းမအဂၤါ လံုး၀ မပါရွိဘဲ ေမြးဖြားလာတာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ ေ၀ဒနာ ကို ကုသေလ့ရွိတဲ့ နည္းလမ္း က မိန္းမအဂၤါ ကို ခြဲစိတ္ ၿပီး ျပန္လည္ ျပဳျပင္ရတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီလို ခြဲစိတ္ ျပဳျပင္ တဲ့ အခါမွာ နာက်င္မႈ ေ၀ဒနာ ကို ခံစားၾကရပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ရႈပ္ေထြးတဲ့ ခြဲစိတ္မႈ ကို ခက္ခဲစြာ ျပဳလုပ္ၾကရပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကေလးငယ္ေတြကို ခြဲစိတ္ျပဳျပင္ၾကတဲ့အခါမွာ ပိုမိုခက္ခဲ ရႈပ္ေထြးတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ဆရာ၀န္မ်ား က မိန္းမအဂၤါ ကို တီထြင္ခဲ့ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။

မိန္းမအဂၤါ အစိတ္အပိုင္းေတြကို ေ၀ဒနာရွင္ေတြရဲ႕ Cell ေတြကေန ျပဳလုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။ ေ၀ဒနာရွင္မ်ားမွ အလြန္ေသးငယ္တဲ့ Tissue ေတြကို ရယူၿပီး ဓာတ္ခြဲခန္း ထဲမွာ ႀကီးထြားဖြံ႔ၿဖိဳးေစတာျဖစ္ပါတယ္။ ေျခာက္ပတ္အႀကာမွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီး မွာ ခြဲစိတ္ ထည့္သြင္းေပးတာျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ မိန္းမအဂၤါ ထည့္သြင္းထားတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ဟာ သာမာန္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား လိုပဲ လိင္စိတ္ဆႏၵ ျဖစ္ေပၚတာ နဲ႔ စိတ္ဆႏၵ ၿပီးေျမာက္တာ ေတြကို ရရွိခံစားႏုိင္ပါတယ္။

သူရ

Myanmar Digital Life Journal

အားလံုးစုေပါင္း ကယ္လိုက္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ အသက္တစ္ေခ်ာင္း

လားရွိဳး၊ ဧျပီ ၂၁

ဒီေန ့ ဧျပီ ၂၁ ရက္၊ ခရီးေရာက္မဆိုက္ ရတနာပံုသတင္းစာအတြက္
ေန ့ေဖာင္ေရးေနတဲ့အခ်ိန္၊ မနက္ ၁၁နာရီေလာက္ေပါ့။

သတင္းလိုက္ေဖာ္လိုက္ဖက္၊ ေရးေဖာ္ေရးဖက္ လင္းလင္း(လားရွိဳး) က ဖုန္းဆက္လာတယ္။
'ကိုဗိုလ္ေရ... အထက (၁) ေရွ ့မွာ လူတစ္ေယာက္လဲေနတာ ၅-ရက္ေလာက္
ရွိျပီလို္ ့ေျပာတယ္။ အဲဒါ ဘယ္လိုလုပ္ၾကမလဲ။'
'ဟာ... ဒါသြားၾကည့္ရမွာေပါ့။ လိုအပ္ရင္ အကူအညီေပးမယ္။ ေဆးရံုတင္ေပး
မယ္။ သြားရေအာင္။'

သိပ္မၾကာခင္ပဲ လင္းလင္း(လားရွိဳး) အိမ္ေရာက္လာတယ္။ ႏွစ္ေယာက္သား
ဆိုင္ကယ္နဲ ့ထြက္ခါနီး Arrow ကိုလင္းလည္း ကၽြန္ေတာ့္အိမ္ေရွ ့ကို သူ ့ကား
ကေလးနဲ ့ ဆိုက္ဆိုက္ျမိဳက္ျမိဳက္ ေရာက္လာတယ္။ ပလို ့ဆိုဂ်ိ ဆိုျပီးသား
သူေတြမို ့ ႏွစ္ခါမတိုင္ပင္လိုက္ရပဲ ကၽြန္ေတာ္နဲ ့ လင္းလင္း(လားရွိဳး) က ဆုိင္ကယ္နဲ ့၊ ကိုလင္းက ကားနဲ ့ အထက (၁) ကို ေရာက္ခဲ့ၾကတယ္။

ေက်ာင္းကို တစ္ပတ္သာပတ္လိုက္တယ္၊ လဲေနတဲ့လူကို မေတြ ့ဘူး။ ေနာက္
တစ္ပတ္ ပတ္ၾကည့္လိုက္မွ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရံုးအဆင္းလမ္း၊ အထက (၁) ရဲ ့ ပင္မ၀င္ေပါက္ေရွ ့ လမ္းခ်ိဳးေလးရဲ ့ အုတ္ခံုေလးနားက ဆက္သြယ္
ေရးကတူးထားလို ့ ေပၚေနတဲ့ ေျမာင္းကေလးမွာ လူတစ္ေယာက္လဲေနတာ
ကို ေတြ ့လိုက္ရတယ္။

အနားသြားၾကည့္လိုက္ေတာ့ ဘုရား...ဘုရား...
ပါးစပ္မွာ အျမဳပ္တစီစီနဲ ့... ယင္ေကာင္ေတြ တေလာင္းေလာင္း
အဲဒီယင္ေကာင္ေတြကို သူ ့ရဲ ့ တုန္ရင္ခ်ိနဲ ့ေနတဲ့ လက္နဲ ့ ၾကိဳးစားဖယ္ေနရွာ
တယ္။ မႏိုင္တဲ့အဆံုး ယင္အနားခံရင္း ေသအံ့မူးမူးျဖစ္ေနတဲ့ လူတစ္ေယာက္
ကို ဒါပထမဆံုး ျမင္ဖူးလိုက္တာပဲ။

ရပ္ကြက္ (၁) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးရံုကို ဖုန္းဆက္အေၾကာင္းၾကားလိုက္တယ္။
တစ္ေယာက္လာၾကည့္ေပးပါ ေပါ့။ ဟုတ္ကဲ့လို ့ေျပာျပီး ဖုန္းခ်သြားတယ္။

မလွဳပ္ႏိုင္လို ့ ထင္ပ၊ ဆီး၀မ္းေတြ ေဘာင္းဘီထဲသြားထားလိုက္တာ အနံ ့ဆိုး
ေတြ ထြက္ေနတယ္။ စကားေျပာၾကည့္ေတာ့ ျပန္မေျပာႏိုင္ဘူး။ လက္ေထာင္
ျပခိုင္းေတာ့ ျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေထာင္ျပတယ္။ ေျခေထာက္လွဳပ္ခိုင္းေတာ့လည္း
ျဖည္းျဖည္းခ်င္း လွဳပ္ျပတယ္။

ဒါဆိုရင္ ဒီလူမေသႏိုင္ေသးဘူးလို ့ ကၽြန္ေတာ္တြက္လိုက္တယ္။ ပရဟိတ လုပ္ေနတဲ့ စိုးမင္းႏိုင္ကို ဖုန္းဆက္ျပီး သာေရးနာေရးကားကို ေခၚေပးဖို ့
ေျပာလိုက္တယ္။ ပုဂၢိဳလ္က ကားမေခၚလာဘဲ ဆိုင္ကယ္နဲ ့ ေရာက္လာတယ္။
လမ္းသြားလမ္းလာေတြလည္း ၀ိုင္းၾကည့္ေနၾကကုန္ျပီ။

'ဘာျဖစ္တာလဲ.... ေအာ္... ဟင္း' ဆုိျပီး ျပန္ထြက္သြားၾကတယ္။

သတင္းေထာက္ ကိုေမာင္ေမာင္သန္းကို ဖုန္းဆက္လိုက္တယ္။ ခ်က္ျခင္းပဲ ကၽြန္ေတာ္လိုက္လာခဲ့မယ္ဆိုျပီး ခဏေလးအတြင္း ဆိုင္ကယ္နဲ ့ ေရာက္လာ
တယ္။

ပရဟိတလည္းလုပ္၊ ျမိဳ ့နယ္အေထာက္အကူျပဳမွာလည္း ပါ၀င္တဲ့ ကိုစိုးျမင့္
ႏိုင္ကို ဖုန္းဆက္ျပီး သာေရးနာေရးကား အကူအညီေတာင္းလိုက္တယ္။ သူ
အျမန္ဆံုးစီစဥ္ေပးမယ္လို ့ ေျပာတယ္။

ဒီအခ်ိန္မွာပဲ ျပည္နယ္ပညာေရးမွဴးရံုးေဘးနားက က်န္းမာေရးရံုးေရွ ့ကို ပါဂ်ဲရိုး အစိမ္းတစ္စီး လာရပ္တယ္။ ေဒါက္တာထြန္းသန္းဦးပဲ ဆိုျပီး Arrow ကိုလင္း
က အေျပးသြားေခၚတယ္။

ေဒါက္တာထြန္းသန္းဦး ခ်က္ျခင္းလိုက္လာတယ္။ သူ ့ေနာက္ကလည္း
က်န္းမာေရးရံုးက ၀န္ထမ္းႏွစ္ေယာက္ေလာက္လိုက္လာတယ္။ ယင္
တေလာင္းေလာင္း၊ ဆီး၀မ္းနံေစာ္ေနျပီး ညစ္ပတ္ေပတူးေနတဲ့ လမ္းေဘးက
လူတစ္ေယာက္ကို အခုပဲ ပါဂ်ဲရိုးေပၚကဆင္းလာတဲ့ ဆရာက ေရာ္ဘာ
လက္အိတ္နွစ္ဖက္စြပ္ျပီး မရြံမရွာ စမ္းသပ္ေတာ့တာပဲ။

ႏူတ္ကလည္း ဆက္တိုက္ညႊန္ၾကားေနတယ္။ လက္ကလည္း
ေတာက္ေလွ်ာက္ အလုပ္လုပ္ေနတယ္။ သတင္းေထာက္ေတြကေတာ့ ဓါတ္ပံု
တျဖတ္ျဖတ္နဲ ့ေပါ့။ ဒီအခ်ိန္မွာပဲ အမွတ္(၁)ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးး ေရာက္
လာတယ္။

ဆရာက ေဆးထိုးအပ္နဲ ့ ေရကိုစုပ္၊ လဲေနသူရဲ ့ ပါးစပ္ထဲထည့္ေပး၊ သၾကား
ရည္ေဖ်ာ္ခုိုင္း၊ ေဆးထိုးအပ္နဲ ့တိုက္၊ နားၾကပ္နဲ ့ေထာက္၊ နမိုးနီးယား မိေန
တယ္လို ့ေျပာ၊ အဲဒီလူက ခၽြဲေတြတက္လာေတာ့ ေခါင္းကို သူ ့လက္ႏွစ္ဖက္
နဲ ့ မေပးတာ။ ကၽြန္ေတာ္က ေရသန္ ့ဘူးခြံေလးေတြ ၀င္ခုေပးတယ္။ မရဘူး။
ဆရာကိုယ္တုိင္ပဲ အဲဒီလူကို ထိုင္လ်က္ျဖစ္ေအာက္ မေပးလိုက္တယ္။ ခၽြဲေတြ
ထြက္လာတယ္။ ဆရာကပဲ ဂြမ္းနဲ ့ ခၽြဲေတြကို သုတ္ေပးတယ္။ ယင္ေကာင္
ဆက္တိုက္ လာလာနားေနတဲ့ နူတ္ခမ္းကို သန္ ့ရွင္းသြားေအာင္ သုတ္ေပး
တယ္။

ကိုစိုးျမင့္ႏိုင္ကိုယ္တိုင္ေမာင္းလာတဲ့ လူငယ္သာေရးနာေရးကူညီေရးအသင္း
လူနာတင္ကား ေရာက္လာတယ္။ လူနာတင္ကားေပၚက လူသံုးေယာက္ စတီး
ထမ္းစင္ကို မခ်ျပီး သြက္သြက္လက္လက္ပဲ ဆင္းလာတယ္။ အဲဒီလူကို ထမ္း
စင္ေပၚတင္ဖို ့ ျပင္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္က 'ေဒါက္တာထြန္းသန္းဦး ေရာက္ေန
ပါတယ္။ ခဏေစာင့္လိုက္ပါအံုး' လို ့ေျပာလိုက္တယ္။

ဆရာျပန္ေရာက္လာတယ္။ လားရွိဳးျပည္သူ ့ေဆးရံုအုပ္ၾကီးကို ဖုန္းဆက္
အေၾကာင္းၾကားေပးတယ္။ အဲဒီလူကို ဆရာနဲ ့အတူ လူနာတင္ယာဥ္ေပၚ
ပါလာသူေတြက ၀ိုင္း၀န္းတင္လိုက္ၾကတယ္။ အေရးေပၚဥၾသဆြဲျပီး ေမာင္း
ေတာ့တာပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တို ့လည္း ဆိုင္ကယ္နဲ ့ ေဆးရံုအေရးေပၚဌာနကို
အျမန္ေမာင္းသြားလိုက္တယ္။

တစ္ခါမ မျမင္ဖူးဘူး။ ထမီအျပာ၀တ္၊ အနီ၀တ္ သူနာျပဳဆရာမေတြ အသင့္
ေစာင့္ေနတယ္။ အေရးေပၚေဆးကုခန္းထဲကို ေခၚသြားၾကတယ္။ အျပာေရာင္
၀မ္းဆက္၀တ္ထားတဲ့ ဆရာ၀န္မ လွလွေလးက မ်က္ႏွာတစ္ခ်က္မပ်က္ဘဲ
အဲဒီ ညစ္ပတ္နံေစာ္ေနတဲ့ လူနာကို စမ္းသပ္ၾကည့္ရွဳတယ္။ ဂလူးကို ့စ္သြင္းေပးလိုက္တယ္။ ေဆးရံုမွာလက္ခံေပးလိုက္တယ္။ ေဆးရံု တာ၀န္က် ရဲတပ္ၾကပ္လည္း ေရာက္လာတယ္။ ယဥ္ထိန္းကလည္း ျပဴတစ္
ျပဴတစ္နဲ ့။

ဖ်ားနာေဆာင္ကို လူနာတင္ကားနဲ ့ပဲ ဆက္ပို ့ၾကတယ္။ အေပၚထပ္ေရာက္
ေတာ့ ကုတင္ေနရာယူ။ တာ၀န္က်ဆရာ၀န္ကလည္း ဒုလႅဘထြက္ျဖစ္ဟန္
တူရဲ ့၊ ကတံုးကေလးနဲ ့။ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္ ၾကည့္ေပးရွာတယ္။

နာမည္ကို ၾကိဳးစားေမးေတာ့ အဲဒီလူနာမည္ သန္ ့ဇင္၀င္း၊ အသက္ ၂၃ ႏွစ္။
ဘယ္မွာေနတယ္ဆိုတာ ေမးလို ့မရေသးဘူး။

အားအင္ခ်ိနဲ ့ေနတဲ့သူ ့ကို သာေရးနာေရးကူညီေစာင့္ေရွာက္ေရးက လူ ၃- ေယာက္နဲ ့ သတင္းေထာက္ လင္းလင္း(လားရွိဳး) တို ့က ရာဘာလက္အိတ္
ေတြစြပ္ျပီး ခ်ီး၊ေသးအားလံုး ေဆးေပးၾကတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို ့တေတြ အနံ ့ မခံႏုိင္လို ့ အျပင္ထြက္ေနၾကတဲ့အခ်ိန္မွာ မရႊံမရွာ လုပ္ကိုင္ေပးေနတဲ့ သူတို ့
ကို ၾကည့္ျပီး ေလးစားမိတယ္။

ခုေတာ့ ေမာင္သန္ ့ဇင္၀င္းတစ္ေယာက္ လမ္းေဘးေျမာင္းထဲမွာ ပုပ္ေစာ္နံျပီး
ယင္တေလာင္းေလာင္းနဲ ့ ေသမယ့္အခ်ိန္ကို ေစာင့္ဆိုင္းေနရရာကေန ေဆး
၀ါးစံုလင္ျပီး ဆရာ၀န္၊ဆရာမေတြရဲ ့ ေဆး၀ါးကုသေစာင့္ေရွာက္မႈေအာက္ကို
ေရာက္သြားျပီ။ ရပ္ကြက္ (၁)အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးး ယူလာေပးတဲ့ အကၤ်ီနဲ ့ ပုဆိုးလဲ လဲ၀တ္ထားျပီ။ ေရလည္း ခ်ိဳးျပီးသြားျပီ။

သူ မေသေလာက္ေတာ့ပါဘူး။ လင္းလင္း(လားရွိဳး)က လူနာအတြက္ အာဟာ
ရ ဆိုျပီး ေဆးရံုကတာ၀န္က် ဆရာ၀န္မေလးဆီကို ေငြတစ္ေသာင္း လွဴသြား
တယ္။ ညေနပိုင္းမွာ Arrow က္ုလင္းက ေငြ ႏွစ္ေသာင္း ထပ္လွဴထားတယ္
ေျပာတယ္။ ေဆးရံုက ေဆးလူမႈဆက္ဆံေရးကလည္း သြားၾကည့္တယ္ လို ့ၾကားတယ္။

ဒီေန ့ မထင္မွတ္ဘဲ အသက္တစ္ေခ်ာင္းကယ္တင္ခြင့္ရလိုက္တဲ့အတြက္
ကၽြန္ေတာ္တစ္ေန ့လံုး ေပ်ာ္ေနမိတယ္။

ဆရာ၀န္စိတ္ဓါတ္အျပည့္ရွိတဲ့ ေဒါက္တာထြန္းသန္းဦး၊ တကယ့္ကို ကိုယ္က်ိဳး
မၾကည့္ လိုအပ္တာေတြကို ခ်ီးေသးကအစ ၀ိုင္းလုပ္ေပးတဲ့ လူငယ္ သာေရး
နာေရးကူညီေစာင့္ေရွာက္မႈအသင္းက ညီအစ္ကိုမ်ား၊ ခ်က္ျခင္းအကူအညီ
ေပးခဲ့တဲ့ ကိုစိုးျမင့္ႏိုင္၊ ဘယ္ေရာက္ေနမွန္းမသိ၊ အေျပာအဆိုမတတ္ေပမယ့္
လိုတဲ့အခ်ိန္မွာ ခ်က္ျခင္းေရာက္လာတတ္တဲ့ သတင္းေထာက္ စိုးမင္းႏိုင္၊ ပရ
ဟိတဆိုရင္ တက္ၾကြစြာေရာက္လာတတ္တဲ့ သတင္းေထာက္ ဦးေမာင္ေမာင္
သန္း၊ တစ္ဖက္သားကို ကူညီဖို ့ အလုပ္ပစ္အကိုင္ပစ္ လိုက္လုပ္ေပးတတ္တဲ့
Arrow ကိုလင္း၊ စိတ္ရင္းေကာင္းျပီး အနစ္နာခံတတ္တဲ့ လင္းလင္း(လားရွိဳး)၊
လူနာကို တစ္ခ်က္မွ မရြံရွာပဲ ၾကည့္ရွဳကုသေပးတဲ့ လားရွိဳးျပည္သူ ့ေဆးရံုၾကီး
က ဆရာ၀န္မ်ား၊ သူနာျပဳဆရာမမ်ား၊ ေဆးလူမႈဆက္ဆံေရးအဖြဲ ့၀င္မ်ား၊ ရပ္ ကြက္ (၁) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးးနဲ ့အတူ လူနာကို ေဆးရံုမွာ လက္ခံကုသေပးတဲ့ ေဆးရံုအုပ္ၾကီး ေဒါက္တာဒီပ တို ့အားလံုး တစ္ကယ္ကို ေလးစားဖုိ ့ ေကာင္းပါတယ္။

ေဖာ္ျပပါ ပုဂိၢဳလ္အားလံုးကို Lashio News Diary က ေလးစားပါေၾကာင္း
မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါတယ္။

(TMK-သမန္းက်ား ရတနာပံုသတင္းစာ)

Lashio News Diary


သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ တြင္ ကားႏွစ္စီး ယာဥ္တိုက္မႈျဖစ္ပြားၿပီး တိမ္းေမွာက္

သရက္ေခ်ာင္း ဧၿပီ ၂၂

တနသၤာရီ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ထား၀ယ္ခ႐ိုင္၊ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၊ သင္းကၽြန္းေက်း႐ြာ၊ မိုင္တိုင္အမွတ္ (၁၀/ ၄)ႏွင့္ (၁၀/၅) တံတားလမ္းလႊဲေနရာ ၌ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕မွ ပုေလာ ၿမိဳ႕နယ္သို႔ ယာဥ္ေမာင္း ဦးသန္းထိုက္ ေမာင္းႏွင္း သည့္ ယာဥ္အမွတ္(၅က/ ၉၀၀၉)ခရီးသည္ တင္ BM ကား ျဖဴနီၾကား သည္ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕မွ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ သို႔ ဦးစိန္လြင္ ေမာင္းႏွင္သည့္ ယာဥ္အမွတ္၊DD / ၅၇၈၂ တိုယိုတာ ဟြန္ဒိုင္း ကားအား အရွိန္လြန္၀င္ေရာက္တိုက္မိၿပီး BM ကားမွာ လမ္း၏ တစ္ဖက္ ယာဥ္ေက်ာဘက္ျခမ္း၌ တမ္းေမွာက္သြားကာ ၄င္းကားေပၚတြင္ လိုက္ပါလာေသာ ခရီးသည္ ကားႏွင့္ ဦးရီစိန္ အသက္(၅၈) (အဘ)ဦးၾကည္ေဖ ျမန္မာပေအာ့ေက်း႐ြာေနသူတြင္ ဦးေခါင္းကြဲဒဏ္ရာ၊ (၀ဲ)ေျခဖေႏွာင့္ ျပတ္ရွဒဏ္ရာ(စိုးရိမ္ရ) ၊ကိုေနာင္ေနာင္အသက္(၃၂) (အဘ)ဦးထိန္၀င္း ဇလြန္းေက်း႐ြာ ေန သူႏွင့္ ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ ေန ဦးရာခ်ိဳ နဖူးေရာင္ဒဏ္ရာ၊သတိလစ္(စိုးရိမ္ရ)၊ေမာင္ကိုင္ဇာ အသက္(၂၇)ႏွစ္၊ပဒက္ေက်း႐ြာ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေန ခႏၥာကိုယ္ နာက်င္ (မစိုးရိမ္ရ)၊ေမာင္မင္းစိုး အသက္(၂၇)ႏွစ္ အဘ(ဦး၀င္းၾကည္) ယာဥ္ေနာက္လိုက္ (ယာ)ေျခက်င္း၀တ္ႏွင့္ ဒူးပြန္းပဲ့ ဒဏ္ရာ(မစိုးရိမ္ရ)၊ဦးေဇာ္ အသက္(၃၃)ႏွစ္ (အဘ)ဦးသန္းရွိန္ ၀ဲေပါင္ နာက်င္ဒဏ္ရာ(မစိုးရိမ္ရ)၊မေအးေအးလြင္ အသက္(၂၈)ႏွစ္ အဘ(ဦးမ်ိဳးလြင္) ရွမၼလည္ဆြဲရပ္ေန ၀ဲေပါင္ နာက်င္ဒဏ္ရာ(မစိုးရိမ္ရ) တို႔ကို ထား၀ယ္ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြေရာဂါကုေဆး႐ုံႀကီး ႏွင့္ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေဆး႐ုံမ်ားသို႔ ဒဏ္ရာ အသီးသီးျဖင့္ တင္ပို႔ထားရွိၿပီးျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ယာဥ္အမွတ္(၅က/ ၉၀၀၉)ခရီးသည္တင္ BM ကားမွ ယဥ္ေမာင္း ဦးသန္းထိုက္ မွာ ထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္ ေန၍ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ၿမိဳ႕မ ရဲစခန္း မွ ရဲအုပ္ ဦးစိုးႏိုင္ဦး (ဦးစီး)အဖြဲ႕မွ ဖမ္းဆီးရန္ ရွာေဖြေန ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။

MOI Webportal Myanmar

လင္မယား စကားမ်ားရန္ျဖစ္စဥ္ ၀င္ေရာက္ဖ်န္ေျဖသူ(၂)ဦး ဓါးထိုးခံရ

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ ၂၂

၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၂၁ ရက္ေန႔ ည ၁၀ နာရီခြဲအခ်ိန္ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ နဂါးအိုင္ရြာေန ေအာင္လင္း(၃၂)ႏွစ္ႏွင့္ တစ္ရြာတည္းေန တူျဖစ္သူ သန္းေဇာ္ဦး(၂၅)ႏွစ္တို႔ ၂ ဦး ငေနာင္မုန္းေရနံေမွာ္ရွိတဲအတြင္း ထန္းရည္ေသာက္ေနစဥ္ တဲနီးခ်င္းေန ေဇာ္ႀကီး(၃၅)ႏွစ္ႏွင့္ ၎၏ ဇနီးတို႔ စကားမ်ားရန္ျဖစ္ေနသျဖင့္ ၀င္ေရာက္ျဖန္ေျဖရာ ေဇာ္ႀကီးမွ ဓါးႏွင့္ထုိးသျဖင့္ ေအာင္လင္းတြင္ ယာႏို႔အံုေအာက္ ထိုးသြင္းဒဏ္ရာ(၁)ခ်က္၊ ယာလက္ေမာင္းျပတ္ရွဒဏ္ရာ(၁)ခ်က္ႏွင့္ သန္းေဇာ္ဦးတြင္ ရင္ၫြန္႔ထိုးသြင္းဒဏ္ရာ(၁)ခ်က္တို႔ရရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ အေရးယူေပးရန္တိုင္တန္းခဲ့ရာ ေဇာ္ႀကီးအား မင္းလွၿမိဳ႕နယ္၊ ေရနံမနယ္ေျမရဲစခန္း(ပ)၂၄/၂၀၁၄၊ ျပစ္မႈပုဒ္မ ၃၂၆ ျဖင့္ အမႈဖြင့္အေရးယူ ထားေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ရဲဇာနည္


ေနာက္ဆုံးရ သတင္း အပုဒ္ (၅၀)

 

Sponsors

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

အဂၤလိပ္သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား