နား၊ ႏွာေခါင္းႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းဆိုင္ရာ ေရာဂါမ်ား သတိထား

ႏွာေခါင္းႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းသည္ လူ႔ကိုယ္ခႏၶာ၏ အဓိက အေရးႀကီးေသာ အဂၤါျဖစ္ၿပီး အသက္႐ွဴသြင္း ႐ွဴထုတ္ရာႏွင့္ စကားေျပာရာတြင္ အဓိက အေရးပါသည္။ ယခုေခတ္တြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေခတ္မီဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္လာသည္ႏွင့္ အမွ် ပတ္ဝန္းက်င္ ေလထုသည္လည္း ညစ္ညမ္းလာေသာေၾကာင့္ ႏွာေခါင္း ေရာင္နာႏွင့္ လည္ေခ်ာင္းေရာင္ ေရာဂါ အမ်ဳိးမ်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာသည္။

ယင္း ေရာဂါမ်ား၏ လကၡဏာမ်ားသည္ ႏွာေခ်ျခင္း၊ ႏွာရည္ယိုျခင္း၊ ႏွာေခါင္းပိတ္ျခင္း၊ ႏွာျပည္ရည္ယိုျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္းတြင္း ခုိးလုိးခုလု ျဖစ္၍ ေထြးထုတ္မရ၊ မ်ဳိခ်မရ ျဖစ္ျခင္း၊ လည္ေခ်ာင္း ေျခာက္ျခင္း၊ နာျခင္း၊ ခြၽဲသလိပ္ကပ္ျခင္းႏွင့္ ေအာ္ဂလီဆန္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္သည္။

ႏွာေခါင္းေရာဂါ မျဖစ္ရန္ ေရွာင္ရမည့္ အခ်က္မ်ားမွာ ႏွာေခါင္းအတြင္း လက္ျဖင့္ မၾကာခဏ ထိုး၍ ပြတ္ျခင္း မျပဳလုပ္သင့္။ ႏွာေခါင္းတြင္းရွိ အေပၚယံ ေျမႇးပါးမ်ားသည္ ႏူးညံ့လြန္းေသာေၾကာင့္ လက္ျဖင့္ ပြတ္ျခင္းျဖင့္ ဗက္တီးရီးယား ပိုးမ်ား ဝင္ေရာက္ျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

ေရာဂါပိုး ရွိ၊ မရွိ သိရွိႏုိင္ေသာ လကၡဏာမ်ားမွာ နံနက္ အိပ္ရာထခ်ိန္တြင္ အဆက္မျပတ္ ႏွာေခ်ျခင္း၊ ႏွာရည္ ယိုျခင္း၊ ႏွာပိတ္ျခင္း၊ ႏွာေခါင္းအတြင္း အၿမဲ ယားေနျခင္း၊ နံနက္ အိပ္ယာထခ်ိန္တြင္ ေခါင္းမူး၊ ေခါင္းကိုက္၍ ခြၽဲသလိပ္မ်ား လည္ေခ်ာင္းတြင္း ျပည့္စုိ႔ေနျခင္း စေသာ လကၡဏာမ်ား တစ္လအတြင္း ဆက္တုိက္ျဖစ္ပြား ပါက ဆရာဝန္ျဖင့္ အျမန္ဆံုး ျပ၍ ကုသသင့္ေပသည္။ ။

သိုက္ရာဇာ
ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia

အူလမ္းေၾကာင္း လႈပ္ရွားမႈ မမွန္ေသာ ေရာဂါမ်ားႏွင့္ ဓာတ္စာ

အိုင္ဘီအက္စ္ (I.B.S) ေခၚ အစာအိမ္နာ အူလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါမ်ားမွာ နာတာရွည္ ျဖစ္တတ္ၿပီး စိတ္ရွည္ရွည္ အခ်ိန္ယူၿပီး ကုသရသည္။

အျဖစ္မ်ားေသာ ေရာဂါ လကၡဏာမ်ား

ဗိုက္တင္းျခင္း၊ ဗိုက္ကယ္ျခင္း၊ ေလခ်ဥ္တက္ျခင္း၊ ေလမလည္ျခင္း၊ အစာမ်ားၿပီး မေနႏုိင္ေအာင္ ဗိုက္ ေအာင့္ျခင္း၊ အစာစားၿပီးပါက ေရာဂါ ပိုဆိုးလာျခင္း၊ ဗိုက္ အလြန္နာျခင္း၊ ရင္ၫြန္႔ ေအာင့္ျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္သည္။

အျခား အသြင္မ်ား

ဝမ္း အမာသြားျခင္း၊ ဝမ္း ပ်က္ျခင္း၊ ဝမ္း ခ်ဳပ္ျခင္း၊ ဝမ္း သြားလိုက္၊ ခ်ဳပ္လိုက္ ျဖစ္ျခင္း၊ ဝမ္းသြားလွ်င္ ခြၽဲပါျခင္း၊ ဝမ္းသြား အားမရျခင္း၊ တခ်ဳိ႕မွာ အစာ ေရမ်ဳိေအာက္ပိုင္း ၾကြက္သား ညႇစ္အား မူမမွန္ျခင္း၊ ရင္ပူျခင္း၊ ေလတက္ျခင္း၊ အစာ မေၾကျခင္း၊ ရင္ၫြန္႔တစ္ဝိုက္ နာျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္သည္။

ေရာဂါ ျဖစ္ရျခင္းမ်ား

အူလမ္းေၾကာင္း လႈပ္ရွားမႈ မူမမွန္ျခင္း၊ အူလမ္းေၾကာင္း ၾကြက္သား မၾကာခဏ ညႇစ္ရျခင္း၊ မ်ဳိး႐ိုးလိုက္ျခင္း၊ အူမႀကီး ကင္ဆာ၊ အူလမ္းေၾကာင္းဆုိင္ရာ လကၡဏာမ်ား ပါဝင္သည္။

ေရာဂါ ပိုဆိုးေစျခင္း

အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ပိုးေၾကာင့္ ဝမ္းေလွ်ာျခင္း၊ ဝမ္းပ်က္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ၿပီး ပိုးသတ္ ေဆးစားျခင္း၊ ဗိုက္ ခြဲစိတ္ျခင္း၊ စိတ္ေသာက ျဖစ္ျခင္း၊ စိတ္က်၊ စိတ္ထိခိုက္လ်က္ ရွိျခင္း၊ မတည့္ေသာ အစားအစာကို စားျခင္း၊ အိမ္ေထာင္ေရး အဆင္မေျပျခင္း၊ ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အဆင္မေျပျခင္း တို႔ေၾကာင့္ ေရာဂါ ပိုဆိုးေစသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားမွာ ပို၍ အျဖစ္မ်ားသည္။

ေရာဂါ စစ္ေဆးျခင္း

အထူး စစ္ေဆးရန္ မလိုပါ။ (အသက္ ေလးဆယ္ မေက်ာ္သူမွာ ေသြးေဖာက္ (GP, ESR) လုပ္ျခင္း) အစာအိမ္ အူလမ္းေၾကာင္း ဓာတ္မွန္ ႐ိုက္ျခင္း၊ မွန္ေျပာင္း ၾကည့္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ေရာဂါကို စစ္ေဆး ႏိုင္သည္။

အေရးႀကီးေသာ လကၡဏာမ်ား

ေသြးအန္ျခင္း၊ ဝမ္းအမည္း သြားျခင္း၊ သိသိသာသာ ပိန္ျခင္း၊ ဗိုက္တြင္ အလံုးေပၚျခင္း၊ ဝမ္း အရိအရြဲ သြားျခင္း၊ ည အိပ္မေပ်ာ္ခင္ ဗိုက္နာျခင္းႏွင့္ အဖ်ားရွိျခင္း တို႔သည္ အေရးႀကီးေသာ လကၡဏာမ်ား ျဖစ္သည္။

ဓာတ္စာ

လူနာ ထက္ဝက္ခန္႔မွာ ေဆး၊ အစားအေသာက္ ကိုက္ညီ ပံ့ပိုးမႈျဖင့္ ေရာဂါ သက္သာေစပါသည္။ ေန႔စဥ္ နာရီဝက္ က်န္းမာေရး အတြက္ (အေျပး၊ လမ္းေလွ်ာက္၊ စက္ဘီးစီး) လုပ္သင့္သည္။ အစား မေရွာင္ေသာ လူနာ၏ သံုးပံုတစ္ပံုသည္ သက္သာမႈ မရွိဘဲ ခြဲစိတ္ ကုသမႈ ခံယူၾကရသည္။

အသိပညာ ေပးျခင္း

ကင္ဆာကဲ့သို႔ ဆိုးဝါးေသာ ေရာဂါ မဟုတ္ပါ။ အၿမဲတမ္း ပံုမွန္ ေဆးေသာက္ျခင္းႏွင့္ ေသခ်ာတိက်တဲ့ ကုသမႈ ခံယူရမည္။

ကုသနည္း

က်န္းမာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ အစာ စားရမည္။ ဗိုက္ေအာင့္ေပ်ာက္ေဆး ဒိုင္ဂ်င္း၊ ဂ်ဲလမက္ ေသာက္ သင့္သည္။ ။

ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia


အသက္ငါးဆယ္ေက်ာ္မင္းသားႀကီး ေဂ်ာ့ကလူေန နာမည္ႀကီး ေရွ ႔ေနအမ်ိဳးသမီးႏွင့္ အိမ္ေထာင္ျပဳ

ဗင္းနစ္ စက္တင္ဘာ ၂၈

ေဟာလိဝုဒ္႐ုပ္ရွင္မင္းသားႀကီး ေဂ်ာ့ကလူေနသည္ လူ႕အခြင့္အေရး ေရွ႕ေနမယ္ အာလာမြတ္ဒင္ႏွင့္ ဗင္းနစ္ၿမိဳ႕၌ လက္ထပ္လုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

အသက္ ၅၃ ႏွစ္ရွိ ကမၻာေက်ာ္မင္းသားႀကီး ကလူေနႏွင့္ အသက္ ၃၆ ႏွစ္အရြယ္ မစ္အာလာမြတ္ဒင္တုိ႔သည္ အီတလီႏုိင္ငံ၏ နာမည္ေက်ာ္ ဂရင္းကင္နယ္ဟုိတယ္၌ မဂၤလာပြဲက်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အဆုိပါအခမ္းအနားသုိ႔ နာမည္ႀကီးအဆုိေတာ္မ်ား၊ ေမာ္လ္ဒယ္မ်ား ႏွင့္ အႏုပညာေလာကမွ အေက်ာ္အေမာ္မ်ား တက္ေရာက္လာၾကရာ ေမာ္လ္ဒယ္ စင္ဒီကေရာ့ဖုိ႔ဒ္၊ ဘီလ္မာေရးႏွင့္ ယူတူးအဆုိေတာ္ ဘုိႏုိတုိ႔လည္း ပါဝင္သည္။ ၄င္းတုိ႔စံုတြဲသည္ ဧၿပီလအတြင္းက ေစ့စပ္ခဲ့သည္ဟု ဆုိသည္။ ကလူေနသည္ ယခင္က တယ္လီယာအယ္ဆန္းႏွင့္ လက္ထပ္ ခဲ့ၿပီး ၁၉၉၃ ခုႏွစ္တြင္ ကြာရွင္းခဲ့သည္။ ၄င္းသည္ ကမၻာေက်ာ္ ႐ုပ္ရွင္မင္းသားမ်ားအနက္ လူသိအမ်ားဆံုးထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္သည္။ ၎သည္ ၂ဝဝ၆ ခုႏွစ္က Syriana ဇာတ္ကားႀကီးျဖင့္ ေအာ္စကာ႐ုပ္ရွင္ ထူးခြၽန္ဆု၊ ဇာတ္ပုိ႔ဆုရခဲ့ၿပီး ၂ဝ၁၃ ခုႏွစ္က Argo ဇာတ္ကားျဖင့္ ာတ္ကားဆုရရွိ ခဲ့သည္။

လက္ဘႏြန္ႏြယ္ဖြား ၿဗိတိသွ်ေရွ႕ေနမယ္ အာလာမြတ္ဒင္သည္ ဝီကီလိခ္ ထူေထာင္သူ ဂ်ဴလီယန္အက္ဆန္ႏွင့္ ယူကရိန္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း ယူလီ ယာတုိင္မုိရွန္ကုိတုိ႔ကဲ့သုိ႔ နာမည္ႀကီး ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အမႈတြဲမ်ားကုိ အမႈ လုိက္ပါ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္သည္။ သူသည္ ကလူေနႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။

(ဘီဘီစီ)
Myanmaalinn
https://www.facebook.com/MYANMAALINNNEWS

ေဗာက္ထျခင္းကို အေကာင္းဆံုးတုန္႔ျပန္ျခင္း

ယေန႔ေခတ္လူႀကီးလူငယ္မေရြးအထူးသျဖင့္မိန္းကေလးမ်ားမွာ ေဗာက္ထျခင္းေၾကာင့္ မိမိရဲ႕ေခါင္းတစ္ခုလံုးယားယံၿပီးေဗာက္ဖတ္ေလးမ်ားဦးေခါင္းအႏွံ႔ပ်ံ႕ႏွံ႔တတ္သည့္ ေဗာက္ထသည့္ မႈိေရာဂါတစ္မ်ိဳးကိုရင္ဆိုင္ၾကရလ်က္ရွိပါတယ္။ ေဗာက္ထျခင္းဟာမိန္းကေလးမ်ားသာမက အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ျဖစ္ပြားတတ္ၿပီး ေဗာက္ထျခင္းကို အေကာင္းမြန္ဆံုး တုန္႔ျပန္ကာကြယ္ျခင္းမရွိပါက အျခားေသာ မလိုလားအပ္တဲ့ ဆိုးက်ိဳးမ်ားျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ပါတယ္။
ဒါ့အျပင္ယေန႔ေခတ္မွာလွပၿပီးဆြဲေဆာင္မႈရွိတဲ့ ိန္းကေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ဆိုတာဟာ ဦးေခါင္းမွာေဗာက္ေတြထေနလုိ႔မျဖစ္ပါဘူး။ ထို႔အတူပဲ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေသာ ေယာက်ာ္းေလးတစ္ေယာက္ျဖစ္ဖုိ႔ဆိုတာကလည္း ဦးေခါင္းမွာ အျဖဴေရာင္ေဗာက္ဖတ္ေတြထၿပီးအခ်ိန္ျပည့္ဦးေခါင္းကိုကုတ္ေနလို႔လဲ မျဖစ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ယခုတစ္ပတ္ NewsWatch Journal ရဲ႕က်န္းမာေရးႏွင့္အလွအပ က႑ကေန ပ်ိဳပ်ိဳအိုအို ေယာက်ာ္းေလး၊ မိန္းကေလးမ်ားဆြဲေဆာင္မႈအျပည့္ရွိၿပီး ေဗာက္ရွင္းတဲ့ဦးေခါင္းပိုင္ရွင္မ်ားျဖစ္ဖုိ႔ ေဗာက္ထျခင္းကို အေကာင္းဆံုးတြန္းလွန္ႏိုင္တဲ့ နည္းလမ္းအခိ်ဳ႕ကိုေဖာ္ျပေပးလိုက္ရပါတယ္။

၁။ ဗိုက္တာမင္ဓါတ္မ်ားၾကြယ္၀ပါေစ

လူတစ္ေယာက္ရဲ႕ ဦးရည္ျပားက်န္းမာေရးဟာ ထိုလူရဲ႕ခႏၶာကိုယ္မွာ ဗိုက္တာမင္ဓါတ္ဘယ္ေလာက္ၾကြယ္၀သလဲဆိုတဲ့အခ်က္ေပၚမွာမူတည္ေနတာေၾကာင့္ ဗိုက္တာမင္ ေအ၊ ဘီ ႏွင့္ စီ ဓါတ္မ်ားေပါၾကြယ္၀တဲ့ အစားအစာမ်ားကို စားေသာက္သင့္ပါတယ္။ ၎အဟာရဓါတ္ေတြဟာခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ေသြားလွည့္ပတ္မႈစနစ္ (Circulatory System) အတြက္မရွိမျဖစ္လိုအပ္သလို ဆဲလ္ႀကီးထြားေရးက႑မွာလည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ၎ဓါတ္မ်ားဟာ ေသြးအတြင္းရွိဆဲလ္မ်ား၏ခုခံစြမ္းအား (immune system) ကိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစတာေၾကာင့္ ဦးရည္ျပားမွာေဗာက္ထျခင္းကို အေကာင္းဆံုး ကာကြယ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။၎ဗိုက္တာမင္ဓါတ္ေတြျပည့္၀စြာပါ၀င္တဲ့ အစိမ္းေရာင္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားႏွင့္ စေတာ္ဘယ္ရီသီးစတဲ့အသီးေတြကို စားသံုးသင့္ပါတယ္။

၂။ သင့္ရဲ႕ ဘီး ႏွင့္ မိတ္ကပ္လိမ္းခ်ယ္သည့္စုတ္တံမ်ားကို ေဆးေၾကာပါ

မ်က္ႏွာမွာ မိတ္ကပ္လိမ္းခ်ယ္သည့္အခါ အသံုးျပဳတဲ့ စုတ္တံမ်ားကို အႏၱရာယ္ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ ေဆးေၾကာၾကပါသလို ဦးေခါင္းရဲ႕ ဦးရည္ျပားေရာဂါမ်ားအထူးသျဖင့္ ေဗာက္ထျခင္းေရာဂါကိုကုသကာကြယ္ရန္အတြက္ မိမိတို႔ေန႔စဥ္အသံုးျပဳေနတဲ့ ဘီးမ်ားကိုအခါအားေလ်ာ္စြာ ေဆးေၾကာသင့္ပါတယ္။ ဘီးမွာကပ္ေနတဲ့ ဆံပင္မ်ားကို ဖယ္ထုတ္ၿပီး ပန္ကန္ေဆးဆပ္ျပာႏွင့္ေဆးေၾကာပါ၊ ၿပီးေနာက္ ေရေႏြးႏွင့္ အျဖဴေရာင္ ရွာလကာရည္ တုိ႔ေရာစပ္ထားေသာအရည္ထဲတြင္ နာရီ၀က္၀က္ခန္႔ စိမ္ကာ ေဆးေၾကာေပးျခင္းကို ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ (သို႔မဟုတ္) သံုးပတ္တစ္ႀကိမ္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္လည္း ေဗာက္ထျခင္းေရာဂါကိုကာကြယ္ပါ။

၃။ ေဆးပါ၀င္ေသာ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ကိုအသံုးျပဳပါ
ဇင့္ဓါတ္ဟာ ေဗာက္ထျခင္းေရာဂါကိုအေကာင္းမြန္ဆံုးတြန္းလွန္ႏိုင္တဲ့ဓါတ္တစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။ ဇင့္ ဓါတ္ဟာ ဗက္တီးရီးယားေတြကိုတိုက္ခိုက္ႏိုင္စြမ္းရွိသလို ခႏၶာကိုယ္မွ ဆဲလ္မ်ားေျပာင္းလဲမႈမ်ားကိုလည္းေႏွးေကြးေအာင္ျပဳလုပ္ႏိုင္စြမ္းရွိပါတယ္။ မိမိတို႔ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၿပီး အစြမ္းထက္တဲ့ေဆးပါ၀င္တဲ့ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္ကို အသံုးျပဳႏိုင္ၾကၿပီး ဦးရည္ျပားကို Moisturize (အစိုဓါတ္ရရွိေအာင္) ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေသာ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္မ်ိဳးက ေဗာက္ထျခင္းကိုကာကြယ္ရာမွာ ပိုမိုအစြမ္းထက္ပါတယ္။

၄။ အလွျပင္ဆိုင္တြင္ ကုသမႈျပဳလုပ္ျခင္း

လြန္ခဲ့တဲ့ ရာစုႏွစ္တစ္ခုေလာက္က စၿပီး ေဗာက္ထျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး လူေတြနားလည္ခဲ့တာကပုခံုးေပၚမွာရွိေနတဲ့အျဖဴေရာင္ေဗာက္ဖတ္ေလးေတြဟာ ဦးေခါင္းရဲ႕ဦးရည္ျပားေပၚကေနက်လာတာဟု ျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္
ေဗာက္ထျခင္းကို အလွျပင္ဆိုင္သြားၿပီးကုသလိုသူမ်ားအတြက္ ဦးရည္ျပားအသစ္ျပဳျပင္ခင္း (Scalp Renew) လို႔လူသိမ်ားတဲ့ ကုသျခင္းမ်ိဳးျပဳလုပ္ရပါမယ္။ ဦးရည္ျပားအသစ္ျပဳျပင္ျခင္း (Scalp Renew) ဆိုတာ ဦးရည္ျပားမွာရွိတဲ့ အဆီးပိုမ်ားကိုဖယ္ရွားျခင္းျဖစ္ၿပီး ၎ကုသမႈကို ရက္ ၃၀ မွ ၄၅ ရက္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္စီျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ က်န္းမာသန္စြမ္းေသာ ဦးရည္ျပားပိုင္ရွင္တစ္ေယာက္ျဖစ္ဖို႔အတြက္လည္း ဦးရည္ျပား အသစ္ျပဳျပင္ျခင္း ( Scalp Renew) ကုသမႈကိုမိမိတို႔ႏွင့္နီးစပ္ရာ အလွျပင္ဆိုင္မ်ားတြင္ ကုသမႈခံယူလိုက္ပါ။

၅။ မိမိမွာ ဘာေၾကာင့္ ေဗာက္ထသလဲ သိေအာင္လုပ္ပါ။

လူတစ္ေယာက္ႏွင့္တစ္ေယာက္ ေဗာက္ထျခင္းပမာဏဟာ မတူညီပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ ကုသေရးနည္းလမ္းကိုလည္းလူအားလံုးအတြက္တစ္မ်ိဳးတည္းအသံုးျပဳလုိ႔မရပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုရင္ လူတစ္ေယာက္ႏွင့္ တစ္ေယာက္ေဗာက္ထေရာဂါျဖစ္ပြားမႈ ရဲ႕အရင္းအျမစ္အေၾကာင္းရင္းက တူညီမႈမရွိလို႔ပါပဲ။ အဓိက ေဗာက္ထျခင္းနည္းလမ္းအားျဖင့္ pityiaris capitis simplex ႏွင့္ pityriasis steatoides ဆိုၿပီးႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္။ ပထမ တစ္မ်ိဳး ျဖစ္တဲ pityiaris capitis simplex ဟာ စိတ္ဖိအားမ်ားျပားျခင္း၊ အစားအေသာက္မမွန္ျခင္းႏွင့္ ေရဓါတ္ခမ္းေျခာက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ပြားျခင္းျဖစ္ၿပီး ျဖစ္ပြားပါက ဦးရည္ျပားဟာ ေျခာက္ေသြ႕လာၿပီးဦးရည္ျပားယားယံျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေစသည္။ထိုကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေပၚပါက အစြမ္းထက္ ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္မ်ားကိုအသံုးျပဳကာကုသႏိုင္ပါတယ္။ ဒုတိယတစ္မ်ိဳးျဖစ္တဲ့ pityriasis steatoides ကေတာ့ အဆီဓါတ္မ်ားျပားေသာ ဦးရည္ျပားမ်ားတြင္ျဖစ္ေပၚတတ္ၿပီး ထိုကဲ့သုိ႔ျဖစ္ေပၚေနသူတစ္ဦးကေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ဆရာ၀န္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးသင့္သည္ဟု သိရသည္။

ေအာင္ဟိန္းခိုင္

News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal


အခ်စ္အတြက္......အသက္ကိုေတာင္စြန္႔လိုက္တဲ႔႔ ရန္ဂ်ီဆန္(ေတာသူမေလးရ႕ဲခ်စ္ပံုၿပင္)

ၿမိဳ႕ၿပမုဆိုး၊လွ်ဳိ႕၀ွက္အခ်စ္ဇာတ္လမ္းတြဲမ်ားတြင္ဇာတ္ပို႔ေနရာတြင္သရုပ္ေဆာင္
ခဲ႔ေသာရန္ဂ်ီဆန္သည္F.T Island ဂီတအဖြဲ႔၀င္လီဟုန္ကီး နဲ႔တြဲဖက္သရုပ္ေဆာင္ခဲ႔ေသာ“ေတာသူမေလးခ်စ္ပံုၿပင္ဇာတ္လမ္းတြဲ”ၿဖင္႔
လူၾကိဳက္မ်ားေသာသရုပ္ေဆာင္တစ္ဦးၿဖစ္လာခဲ႔ပါသည္။ဒီတစ္ ပတ္ေတာ႔“ေတာသူမေလးရ႕ဲခ်စ္ပံုၿပင္”ဇာတ္လမ္းတြဲကိုႏွစ္သက္ေသာ
ပရိတ္သတ္ေတြအတြက္သူမရ႕ဲအင္တာဗ်ဴးတစ္ခ်ိဳ႕ကိုေဖာ္ၿပလိုက္ပါတယ္။
ေမး။ရွင္ဒီဇာတ္လမ္းထဲမွာႏွစ္ကုိယ္ခြဲသရုပ္ေဆာင္ထားတာနဲ႔ပတ္သတ္
လို႔ဘယ္လိုခံစားရသလဲ။
ေၿဖ။အစမွာေတာ႕ႏွစ္ကိုယ္ခြဲကိုသရုပ္ေဆာင္ရတာအဓိပၸာယ္ရွိလိုက္တာ
လို႔ခံစားမိတယ္။ကၽြန္မရီေယာင္းေနရာမွာသရုပ္ေဆာင္ေတာ႔ ဘယ္သူကမွကၽြန္မကိုစကားေၿပာခြင္႔မၿပဳခဲ႔ဘူး။ဇာတ္ေကာင္ေပၚမွာ
သိပ္စ်ာန္၀င္သြားလို႔တဲ႔။စကားေတြမေၿပာေပမဲ႔လည္းဇာတ္လမ္းထဲက ဇာတ္ေကာင္အတိုင္းေၿပာင္းလဲသြားႏိုင္တာပဲေလ။
ေမး။နာဒိုရင္ဇာတ္ေကာင္ကသိပ္ကိုခံႏိုင္ရည္ရွိလြန္ေနတယ္ေနာ္။
ဇာတ္ေကာင္တစ္ခုရ႔ဲပံုရိပ္ကိုထိုးေဖာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ဖိအားေတြ
ကေတာ႔ရွိ ေနမွာပဲ။
ေၿဖ။ ဇာတ္လမ္းတြဲစၿပတဲ႔အပိုင္း(၁)(၂)ေတြကိုကၽြန္မၾကည္႔ေတာင္ မၾကည္႔ရဲခဲ႔ဘူး။ကၽြန္မနာဒိုရင္္ကိုသရုပ္ေဆာင္တုန္းကလည္းလီဟုန္ကီး ကေဘးကေနရယ္ေနတာပါးစပ္ေတာင္မပိတ္ႏိုင္ဘူးေလ။မ်က္ႏွာကိုလည္း
မလွမပၿဖစ္ေအာင္ၿပင္ရေသးတယ္။ေဘာင္းဘီပြပြကို၀တ္ထားရတယ္။
ကၽြန္မဇာတ္ေကာင္ကပိုက္ဆံသိပ္ရွာႏိုင္တယ္ေလ။အက္ရွင္ခန္းက
လည္းပါေသးတယ္။ရိုက္ကြင္းေနရာေတြကလည္းမ်ားတယ္။ ဒါေပမဲ႔သရုပ္ေဆာင္ရတာေပ်ာ္စရာေကာင္းပါတယ္။မနက္ၿဖန္ဆို
တာေတြကိုတကယ္႔ကုိပဲမစဥ္းစားခဲ႔ဘူး။ရို္က္ကြင္းမွာသရုပ္ေဆာင္
တဲ႔အခိ်န္တိုင္း ငါ႔တကယ္႔ကိုသရုပ္ေဆာင္ေနတာပါလားလို႔ခံစားမိတယ္။
ေမး။လီဟုန္ကီးနဲ႔ဒီဇာတ္လမ္းမွာသရုပ္မေဆာင္ခင္၊သူ႔အေပၚမွာဘယ္
လိုအၿမင္ေတြရွိခဲ႔သလဲ။
ေၿဖ။သူကကေလးသရုပ္ေဆာင္ဘ၀ကတည္းကေတာ္တဲ႔သူတစ္ဦးေလ။
သူကိုသိတုန္းကအဆိုေတာ္တစ္ဦးအေနေတာင္နဲ႔မဟုတ္ဘူး။ သရုပ္ေဆာင္အလုပ္ကိုစိတ္ပါ၀င္စားလုပ္တတ္တဲ႔လူတစ္ဦးပါလား
ဆိုတဲ႔အေတြးေတြပါရွိခဲ႔တယ္။ကၽြန္မအေနနဲ႔ဆိုရင္ေတာင္သရုပ္ေဆာင္ တာနဲ႔ပတ္သတ္ၿပီးလိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေသးတယ္။တစ္ခါတစ္ခါလီဟုန္ကီး
ကေတာင္ကူညီရေသးတယ္။အဲဒီအတြက္သူ႔ကိုေတာင္ေက်းဇူးတင္ရ
တယ္။ေနာက္ၿပီးရိုက္ကြင္းမွာလီဟုန္ကီးကရယ္စရာေတြအင္မတန္ေၿပာ
တတ္ေသးတယ္။
ေမး။“ေတာသူမေလးခ်စ္ပံုၿပင္”ဇာတ္လမ္းတြဲကိုႏွစ္သက္တဲ႔ပရိတ္သတ္ ေတြ အတြက္စကားေလးတစ္ခြန္းေလာက္ေၿပာေပးပါအံုး။
ေၿဖ။ကၽြန္မတို႔ေတြဒီဇာတ္လမ္းတြဲကိုရိုက္ကူးခဲ႔တာ၃လေလာက္ၾကာခဲ႔
ပါတယ္။ရိုက္ကြင္းမွာကၽြန္မတို႔ေတြအားလံုးၾကိဳးၾကိဳးစားစားအလုပ္ လုပ္ခဲ႔ၾကပါတယ္။ပရိတ္သတ္ေတြအားလံုးအားေပးၾကပါလို႔ေၿပာပါရေစ။

သက္(ref:psr project)
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal


ႏွပ္ေဆးရည္ မ်ားကို ကြမ္းယာ၌ ထည့္သြင္း စားသံုးျခင္းေၾကာင့္ က်န္းမာေရး ခ်ဳိ႕တဲ့သူ ယခုႏွစ္တြင္ ပိုမိုမ်ားျပား လာဟုဆို

ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူႀကီး၊ လူငယ္ အမ်ားစုသည္ ကြမ္းစားေလ့ ရွိသူမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။

ထိုသုိ႔ ကြမ္းကို စြဲလမ္းစြာ စားသံုးသည့္အခါ ထံုး၊ ကြမ္းသီး၊ ေဆးစသည့္ မိ႐ိုးဖလာ ကြမ္းစားသံုးျခင္း မဟုတ္ဘဲ ႏွပ္ေဆးအရည္ မ်ားကိုပါ ထည့္သြင္း စားသံုးျခင္းမ်ား ျပဳလာ ခဲ့ၾကသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ႏွပ္ေဆးရည္ျဖင့္ ကြမ္းယာ စားသံုးသူ အခ်ဳိ႕မွာ အစာအိမ္ အူလမ္းေၾကာင္း ေရာဂါမ်ားရရွိၿပီး ေဆးဝါးကုသမႈ ခံယူရသူ ပိုမိုမ်ားျပား လာခဲ့ေၾကာင္း ပုဂၢလိက အထူးကု ေဆး႐ံုႀကီးမ်ားရွိ အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီး မ်ား၏ ေျပာျပခ်က္မ်ား အရ သိရသည္။

ကြမ္းကို ႏွပ္ေဆးရည္ျဖင့္ ေရရွည္စြဲ၍ စားသံုးမိပါက အစာအိမ္ အူလမ္းေၾကာင္း ကင္ဆာျဖစ္ေပၚ ေစႏိုင္ေၾကာင္း အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္း ဆိုင္ရာ အထူးကု ဆရာဝန္ႀကီး တစ္ဦးကလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကြမ္းစား ႏွပ္ေဆးရည္မ်ားကို ေရရွည္စားသံုး မိျခင္းေၾကာင့္ အစာအိမ္ အူလမ္းေၾကာင္း အတြင္း ကင္ဆာျဖစ္၍ ေဆးဝါးကုသမႈ ခံရသူ မ်ားစြာရွိခဲ့ရာ ၃၅ ရာခိုင္ႏႈန္း သာလွ်င္ အသက္ရွင္ က်န္းမာၿပီး က်န္ ၆၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ သက္တမ္းေစ့ ေနထိုင္ရျခင္း မရွိေၾကာင္း ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာ ေနသူမ်ား၏ မွတ္တမ္းအရ သိရသည္။

အဆိုပါ ကြမ္းစား ႏွပ္ေဆးရည္ မ်ားသည္ သဘာဝ မဟုတ္ေသာ အနံ႔အသက္မ်ားႏွင့္ သဘာဝ မဟုတ္ေသာ အခ်ဳိအရသာ ဓာတ္မ်ားကို ေရာစပ္ ထုတ္လုပ္ထားရာ ဓာတုေဗဒ ျဒပ္ေပါင္း အခ်ဳိ႕ ပါဝင္လ်က္ ရွိေနသည္ကို စမ္းသပ္ ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ၎ျဒပ္ေပါင္းစု မ်ားသည္ လူ၏ ကိုယ္ခႏၶာ အတြင္းပိုင္းရွိ ကိုယ္တြင္း ကလီစာ အစိတ္အပိုင္း မ်ားကို ေခ်ဖ်က္ႏိုင္သည့္ ျဒပ္ေပါင္းစုမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ ပါးေစာင္ကင္ဆာ၊ လည္ေခ်ာင္း ကင္ဆာႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္း ကင္ဆာ စသည္ျဖင့္ ျဖစ္ပြားရေၾကာင္း သုေတသန စာတမ္းမ်ား အရ သိရသည္။

ကြမ္းစား ႏွပ္ေဆးရည္ ေဖာ္စပ္ရာတြင္ အဓိက မရွိမျဖစ္ အေျခခံ ကုန္ၾကမ္း လိုအပ္ခ်က္မွာ ေဆးရြက္ႀကီး ျဖစ္သည္။ ၎ေဆးရြက္ႀကီး၏ ႐ုကၡေဗဒ အမည္ရင္းမွာ နီကိုရွားနား ေတဗကန္ (Nicotianna Tabacuum) ဟု သိရၿပီး ဆိုလင္းေနးစီး (Solanaceae) ခရမ္းမ်ဳိးရင္းဝင္ အပင္တစ္မ်ဳိး ျဖစ္သည္။

၎၏ မူလသေဘာအရ အဆိပ္အေတာက္ မ်ားကို ပယ္ေစႏိုင္ေသာ သတၱိ ရွိေသာ္လည္း ဓာတုေဗဒ ျဒပ္ေပါင္းမ်ားႏွင့္ ေရာစပ္ သံုးစြဲျခင္းေၾကာင့္ လူ၏ က်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ ကြမ္းစားႏွပ္ေဆးရည္ မ်ားကို စားသံုးမိျခင္းေၾကာင့္ ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး ေရာဂါလကၡဏာ မ်ားကို ျပည္သူ႔ က်န္းမာေရး ဌာနႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ဌာနတို႔မွ ျပည္သူမ်ား သိရွိေစရန္ က်န္းမာေရး အသိပညာ ေပးျခင္းမ်ားအား မၾကာခဏ ထုတ္လႊင့္ျပသေလ့ ရွိေသာ္လည္း သက္ဆိုင္ရာ အစားအေသာက္ႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ား ႀကီးၾကပ္ေရး အဖြဲ႕မ်ားမွလည္း စိစစ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ လိုအပ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia?fref=nf


ေသြးတုိး (က်န္းမာေရး)

ေသြးတိုးေရာဂါ ေသြးတိုးေရာဂါဆိုတာ အသက္အရြယ္မေရြး အေပၚေသြး ၁၄ဝ နဲ႔အထက္၊ ေအာက္ေသြး ၉ဝ နဲ႔အထက္ ျမင့္တက္ေနျခင္းကို ေသြးတိုးတယ္လို႔ ေခၚပါတယ္။

ေသြးတိုးသူအားလံုးရဲ႕ ၉၅ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ အေၾကာင္းတစ္စံုတစ္ရာ မရွိဘဲ ေသြးတိုးလာၾကျခင္း ျဖစ္တယ္။ က်န္ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကသာ ေရာဂါအခံေၾကာင့္ ျဖစ္ရတယ္။

ေရာဂါမ်ား ေမြးရာပါေက်ာက္ကပ္ေရာဂါ၊ ဆီးလမ္းေၾကာင္း တစ္ေလွ်ာက္ ေက်ာက္တည္၍ ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိတ္ဆို႔ေရာဂါ၊ နာတာရွည္ ေက်ာက္ကပ္ေရာင္ေရာ ဂါ၊ ေရရွည္စြဲေသာက္ ေန တဲ့ ေဆးရဲ႕ေဘးထြက္ဆိုးက်ဳိး၊ စတီး႐ြိဳက္ေဆးမ်ား၊ အကိုက္အခဲ ေပ်ာက္ေဆး၊ ကိုယ္ဝန္တားေဆး၊ ႏြယ္ခ်ဳိပါေသာ အစာအိမ္ေဆး၊ စိတ္ၾကြေဆးနဲ႔ အားေဆးမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ တယ္။ ေဟာ္မုန္းအထြက္မ်ားတဲ့ အင္ဒိုခ႐ိုင္းမ်ား၊ လည္ပင္းေဟာ္မုန္းမ်ား ေစတဲ့ လည္ပင္းႀကီးေရာဂါ၊ ေသြးေၾကာမႀကီး က်ဥ္းေသာ ေရာဂါမ်ားေၾကာင့္ ေသြးတိုးျခင္းတို႔ ျဖစ္တတ္ၾကသည္။

နာတာရွည္ ေသြးတိုးေရာဂါ နာတာရွည္ေသြးတိုး ေရာဂါမွာ ဦးေႏွာက္၊ မ်က္စိ၊ ႏွလံုး၊ ေက်ာက္ကပ္၊ ေျခေထာက္ေသြးေၾကာတို႔ကို အဓိကထိခိုက္ ေစႏိုင္ တယ္။ ေလျဖတ္ျခင္း၊ စိတ္ေပါ့သြပ္ျခင္း၊ သူငယ္ျပန္ျခင္း၊ မွတ္ဥာဏ္ခ်ဳိ႕တဲ့ျခင္း၊ မ်က္စိအျမင္ ထိခုိက္ျခင္း၊ ဘယ္ဘက္ႏွလံုးအိမ္ ႀကီးျခင္း၊ ႏွလံုးေသြးေၾကာ က်ဥ္းျခင္း၊ ေသြးေၾကာပိတ္ျခင္း၊ ႏွ လံုးေၾကာင့္ ေဖာေရာင္ျခင္း၊ ေက်ာက္ ကပ္ပ်က္စီးျခင္း၊ ေျခေထာက္ ေသြးေၾကာက်ဥ္းျခင္းတို႔ ျဖစ္တယ္။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ ေသြးတိုးမတိုးကို ေသြးေပါင္ခ်ိန္ တိုင္းၿပီး သတ္မွတ္ျခင္းျဖစ္တယ္။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကို တိက်စြာတိုင္းဖို႔လိုတယ္။ က်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကို အားကိုးရမယ္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္စက္မ်ား သံုးႏိုင္တယ္။ ေသြးေပါင္အတက္အက်ကို စက္မွာမွတ္တမ္း တင္ထားၿပီး အိမ္မွာပံုမွန္ ျပဳစုထားသင့္တယ္။ လူနာမ်ား ေဆးခန္းသြားၿပီး ေသြးေပါင္ခ်ိန္တဲ့အခါ မလိုအပ္ဘဲ အားေဆးထိုးျခင္း ေရွာင္ရမယ္။

ကုသျခင္း

က်န္းမာေရးနဲ႔ ညီၫြတ္တဲ့ ေနထိုင္စားေသာက္မႈ ပံုစံျဖင့္ ျပဳျပင္ေနထိုင္ျခင္း၊ ေသြးေပါင္က်ေဆး ေသာက္ျခင္း၊ ရွိသင့္သည့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ဘီအမ္အိုင္ထိန္းျခင္း၊ ဘီအမ္အိုင္ဆိုတာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ (ကီလိုဂရမ္)ကို အရပ္အျမင့္(မီတာ) ႏွစ္ထပ္ကိန္းနဲ႔ စား၍ရတဲ့ ကိန္းျဖစ္ၿပီး ပံုမွန္ ၁၈ ဒသမ ၉ - ၂၄ - ၉ရွိတယ္။ အငန္ေလွ်ာ့စားၿပီး ေန႔စဥ္ဆားသံုးစြဲမႈ ေျခာက္ဂရမ္ထက္ မပိုေအာင္ထိန္းရမယ္။ ဆိုဒီယမ္ ၂ ဒသမ ၄ ဂရမ္နဲ႔ ညီရမယ္။ ငါးပိ၊ ငံျပာရည္၊ ငါးေျခာက္၊အခ်ိဳမႈန္႔၊ သနပ္မ်ဳိးစံုေရွာင္ရမယ္။ ေန႔စဥ္နာရီဝက္ ေလ့က်င့္ခန္း (အေျပး၊ လမ္းေလွ်ာက္၊ စက္ဘီးစီး) လုပ္သင့္တယ္။ အရက္ကို ဆင္ျခင္ေသာက္ရ မယ္။ ေဆးလိပ္ျဖတ္ ရမယ္။ ေသြးတိုးလူနာအတြက္ ဆရာဝန္က လိုအပ္ခ်က္အရ အသင့္ေတာ္ဆံုး ေသြးေပါင္က်ေဆး ေရြးေပးတယ္။ ဆီးခ်ဳိရွိလွ်င္ ဆီးခ်ဳိေဆးပါ တြဲေပးတယ္။ အဆီမ်ားရင္ အဆီခ်ေဆးပါ တြဲေပးတယ္။ ေသြးတိုးေရာဂါ ကာကြယ္ေဆးကို ရာသက္ပန္ မွီဝဲရမယ္။ မူလေသြးေပါင္ခ်ိန္ ေရာက္ေအာင္ ခ်ၿပီး ေသြးေပါင္ခ်ိန္ထိန္းရမယ္။ တစ္ႏွစ္မွာ တစ္ႀကိမ္ က်န္းမာေရး ေဆးစစ္သင့္တယ္။ ဆရာဝန္နဲ႔ ေျခာက္လတစ္ႀကိမ္ ေတြ႕သင့္တယ္။ သာမန္ေသြးတိုးဟာ ေဆးထိုး ဖို႔မလိုဘူး။ ေသြးေပါင္ကို စနစ္တက် တိုင္းတာရမယ္။ ေဆးခန္းသြားၿပီး ေသြးေပါင္ခ်ိန္သင့္တယ္။ ေသြးတိုးေရာဂါဟာ ၂၄ နာရီအတြင္း အတက္အက် ရွိတယ္။ ေသြးတိုးလာရင္ ဆရာဝန္နဲ႔ အျမန္ဆံုးေတြ႕ပါ။ တစ္မိနစ္ကုသဖို႔ ေနာက္က်ရင္ ၈ နာရီျပန္ေကာင္းဖို႔ ၾကာတတ္တယ္။

ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia


အ႐ိုးပြျခင္းမွ ကာကြယ္ရန္ စားသံုးသင့္သည့္ ဓာတ္စာမ်ား

အ႐ိုးပြျခင္းဟာ ေသြးဆံုးခါနီး အမ်ဳိးသမီးမ်ားနဲ႔ အသက္အရြယ္ႀကီးတဲ့ အမ်ဳိးသားေတြမွာ အေတြ႕ရမ်ားတဲ့ ေရာဂါလည္း ျဖစ္ပါတယ္။

ကမၻာေပၚမွာရွိတဲ့ လူဦးေရ သန္းေပါင္း ၂ဝဝ ခန္႔ဟာ အ႐ိုးပြျခင္းကို ခံစားေနၾက ရပါတယ္။ အသက္ ၅ဝ နဲ႔ အထက္ရွိတဲ့ အမ်ဳိးသမီး သံုးဦးမွာ တစ္ဦးဟာ အ႐ိုးပြျခင္းေၾကာင့္ အ႐ိုးက်ဳိးျခင္း ခံစား ေနရတယ္။ အ႐ိုးက်ဳိးျခင္းရဲ႕ ၈၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ လက္ဖ်ံ႐ိုးက ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ လက္ေမာင္း႐ိုး ၇ဝ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ တင္ပါးဆံု႐ိုးနဲ႔ ေက်ာ႐ိုးမႀကီးေတြမွာ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ အ႐ိုးပြျခင္း ျဖစ္ႏိုင္သူေတြဟာ စတီးရြိဳက္ေခၚတဲ့ ေဟာ္မုန္းေဆး တာရွည္သံုးစြဲသူေတြ၊ ေစာေစာစီးစီး မီးယပ္ေသြးဆံုးသူ၊ လႈပ္ရွားမႈနဲ႔ ေလ့က်င့္ခန္း ျပဳလုပ္ျခင္း နည္းသူ၊ ေန႔စဥ္ နာရီဝက္ (အေျပး၊ လမ္းေလွ်ာက္၊ စက္ဘီးစီး) မလုပ္သူမ်ား၊ အာဟာရ ျပည့္ဝစြာ မစားသူ၊ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ၊ အရက္ အလြန္အကြၽံ ေသာက္သူ၊ မ်ဳိး႐ိုးထဲမွာ အ႐ိုးပြေရာဂါ ရွိသူမ်ားနဲ႔ အ႐ိုးက်ဳိးသူ မ်ားမွာ အ႐ိုးပြျခင္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ အ႐ိုးပြျခင္း ရွိ၊ မရွိကုိ ဘီအမ္လို႔ ေခၚတဲ့ အ႐ိုးသိပ္သည္းဆ တိုင္းျခင္း ျဖင့္သာ သိႏုိင္ပါတယ္။ အ႐ိုးပြျခင္းေၾကာင့္ ဒဏ္ရာ မျပင္းထန္ေပမယ့္ အနည္းငယ္ ထိခိုက္႐ံုနဲ႔ အ႐ိုးက်ဳိး လြယ္ျခင္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

အ႐ိုးပြျခင္း ကာကြယ္ဖို႔

အ႐ိုးပြျခင္း ကာကြယ္ဖုိ႔ ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္ကို ငယ္ရြယ္စဥ္က စၿပီး လံုေလာက္စြာ စားသံုးသင့္တယ္။ ႏို႔၊ ႏို႔ခဲ၊ ဒိန္ခ်ဥ္၊ အ႐ိုးပါတဲ့ငါး၊ ပင္လယ္စာမ်ား စားသင့္ပါတယ္။ ကိုယ္လက္ လႈပ္ရွားျခင္း မည္သူမဆို ေန႔စဥ္ နာရီဝက္ (အေျပး၊ လမ္းေလွ်ာက္၊ စက္ဘီးစီး) လုပ္သင့္တယ္။ ေဆးလိပ္၊ အရက္ ေရွာင္ရမယ္။ စားေသာက္ျခင္း

လူတုိင္း ေန႔စဥ္ ကယ္လ္စီယမ္ႏွင့္ ဗီတာမင္ဒီပါတဲ့ အစားအစာမ်ားကို လံုေလာက္စြာ စားသင့္တယ္။ အ႐ိုးပြျခင္း ရွိ၊ မရွိ ေရာဂါလကၡဏာ မရွိေပမယ့္ ဘီအမ္အိုင္တုိင္းမွ သိႏိုင္တယ္။ လုိအပ္ပါက ဆရာဝန္နဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီး ၫႊန္ၾကားခ်က္ အတိုင္း ကုသမႈ ခံယူသင့္ပါတယ္။

ဘဝဆံုး

အ႐ိုးပြျခင္းေၾကာင့္ အ႐ိုးက်ဳိးပါက ဘဝ အရည္အေသြး က်ဆင္းႏိုင္တယ္။ မိသားစု သို႔မဟုတ္ တစ္ေယာက္ ေယာက္အေပၚမွာ မွီခိုအားထားရလို႔ မိသားစုအတြင္း လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းမွာ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ျဖစ္ရတယ္။

သဘာဝ

အ႐ိုးပြျခင္းဟာ အ႐ိုးမွာပါတဲ့ ထံုးဓာတ္ႏွင့္ မီးစုန္းဓာတ္ ပါဝင္မႈ နည္းျခင္း၊ ပါရာသိုင္းရြိဳက္ ေဟာ္မုန္းနဲ႔ ဗီတာမင္ဒီ ထိန္းညႇိစနစ္ ပ်က္ယြင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္လို႔ ခႏၶာကိုယ္က ထံုးဓာတ္ စုပ္ယူမႈနဲ႔ အ႐ိုးျဖစ္ထြန္းမႈ ဆက္စပ္ ေနတယ္။ လိင္ေဟာ္မုန္းျဖစ္တဲ့ တက္စတိုစတြန္႔နဲ႔ အီစႀတိဳဂ်င္ဟာ ခႏၶာကိုယ္ရဲ႕ ထံုးဓာတ္စုပ္ယူ မႈမွာ တိုက္႐ိုက္ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈ ရွိတယ္။ အသက္ ႀကီးရင့္လာတာနဲ႔အမွ် အ႐ိုးဟာ ပါးလႊာ ပြလာၿပီး ၾကြပ္ဆတ္ လာတယ္။ ဒါကို အ႐ိုးပြျခင္းလို႔ ေခၚပါတယ္။

ဓာတ္စာမ်ား

ထံုးဓာတ္နဲ႔ ေဖာ့စဖိတ္ဓာတ္ဟာ အ႐ိုးျဖစ္ထြန္းမႈမွာ အေရးပါတယ္။ အဲဒီ သတၱဳဓာတ္ လံုေလာက္ဖို႔ ႏြားႏို႔၊ ဒိန္ခဲ၊ ဒိန္ခ်ဥ္၊ အစိမ္းေရာင္ရွိတဲ့ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား၊ ပဲပိစပ္က ရတဲ့ ပစၥည္းနဲ႔ ငါးကရတဲ့ ထံုးဓာတ္ပါတဲ့ အစားအစာကို စားႏုိင္သမွ် အေစာဆံုး စားရင္ အ႐ိုးပြေရာဂါကို ကာကြယ္ႏုိင္တယ္။ တခ်ဳိ႕ အမ်ဳိးသမီးေတြ ဟာႏြားႏို႔နဲ႔ ႏို႔ထြက္ပစၥည္းေတြကို ဝမွာစိုးလို႔ မေသာက္ၾကဘူး။ မလိုင္ထုတ္ထားတဲ့ ႏို႔နဲ႔ ႏို႔ထြက္ပစၥည္း ေတြကို စားေသာက္သင့္တယ္။ ခႏၶာကိုယ္အတြက္ ထံုးဓာတ္ၾကြယ္ဝတဲ့ အစားအစာ စားသံုးတာ အေကာင္း ဆံုးေရြးခ်ယ္မႈ ဆိုေပမယ့္ တျခား အာဟာရပါဝင္ေအာင္ မွ်မွ်တတ စားသင့္တယ္။ ဗီတာမင္ဒီ၊ စီ၊ ဇင့္ဓာတ္ တုိ႔ရေအာင္ သစ္သီးနဲ႔ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္၊ စေတာ္ဘယ္ရီ၊ မက္မန္းႏွင့္ ကီဝီသီးတို႔ စားသင့္တယ္။ ၾကက္သား၊ မႈိ၊ နာနတ္သီး၊ သစ္ေတာ္သီး၊ ခ်ယ္ရီသီး၊ စြန္ပလြံသီး၊ သကာ၊ တင္လဲ၊ ေထာပတ္နဲ႔ တေစးတို႔မွာ ထံုးဓာတ္ ေပါမ်ားစြာ ပါဝင္တယ္။ ။

ေဒါက္တာ လြင္သန္႔(ေဆး-၂)
ျမ၀တီ
https://www.facebook.com/mwdmedia

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါႏွိမ္နင္းမည့္ ျခင္လိမၼာမ်ား ဘရာဇီးျဖန္႔ျဖဴ း

ရီယုိဒီဂ်ေနရုိၿမိဳ႕ရွိ ဘရာဇီးသုေတသီမ်ားသည္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါပုိးကုိ ႏွိမ္ နင္းႏုိင္သည့္ ဘက္တီးရီးယားပုိး တစ္မ်ဳိးပါ၀င္ေသာ ျခင္မ်ားကို ျဖန္႔ျဖဴ းလ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါျခင္မ်ားက သားေပါက္၍ ျခင္အေရအတြက္ တုိးပြား လာရာမွ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး သယ္ေဆာင္သည့္ျခင္မ်ား ေလ်ာ့ပါးကာ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေရာဂါလည္း ေပ်ာက္ကြယ္သြားမည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေမ်ွာ္လင့္ထားသည္။

အဆုိပါ စီမံကိန္းကုိ ၾသစေၾတးလ်၊ ဗီယက္နမ္ႏွင့္ အင္ဒုိနီးရွားႏုိင္ငံတုိ႔တြင္လည္း စမ္းသပ္လုပ္ကုိင္လ်က္ရွိသည္။ ယင္းျခင္မ်ားတြင္ ပါ၀င္သည့္ Wolbachia အမည္ရွိ ဘက္တီးရီးယားပုိးသည္ အျခားေသာ ဘက္တီးရီးယားပုိးမ်ားကုိသာ ကူးစက္ႏုိင္ၿပီး လူသားမ်ားသို႔ ကူးစက္ႏုိင္ျခင္းမရွိဟု သိရသည္။ Wolbachia ကုိ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အတြင္း ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ မုိနာရွ္တကၠသုိလ္တြင္စတင္၍ သုေတသနျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ အေရာက္တြင္ Wolbachia ဘက္တီးရီးယားပါ၀င္သည့္ ျခင္ျဖန္႔ျဖဴ းေရးစီမံကိန္းႀကီး စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

လက္ေတြ႕ျဖန္႔ျဖဴ းျခင္းမျပဳမီ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ၾကား ငါးႏွစ္တာလုံးလုံး သုေတသီမ်ားသည္ မိမိတုိ႔၏ လက္မ်ားတြင္ အဆုိပါျခင္မ်ားကုိ ကုိက္ခဲေစ၍ လူသားမ်ားကို ကူးစက္ႏုိင္ျခင္း ရွိမရွိ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။ Wolbachia မ်ားကို အင္းဆက္ပုိးမႊား ၆၀ ရာခုိင္ႏႈန္းတြင္ ေတြ႕ရွိရၿပီး ယင္းက ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ေစသည့္ အီးဒိစ္ျခင္က်ားမ်ားအတြက္ ထုိးေဆးသဖြယ္ျဖစ္လာကာ အဆုိပါျခင္မ်ားရွိ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးပုိးမ်ား ပ်ံ႕ပြားမႈကုိ ရပ္တန္႔ေစႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

ဘရာဇီးတြင္ ပထမဆုံးစမ္းသပ္မႈအေနျဖင့္ ရီယုိဒီဂ်ေနရုိၿမိဳ႕၏ေျမာက္ဘက္ တူဘီယာကန္ဂါၿမိဳ႕နယ္၌ တစ္လလွ်ၽင္ Wolbachia ပါ၀င္ေသာ ျခင္အေကာင္ေရ ၁၀၀၀၀ ႏႈန္းျဖင့္ ေလးလျဖန္႔ျဖဴ းသြားမည္ဟု သိရသည္။

Wolbachia ပါ၀င္ေသာ ျခင္ထီးမ်ားႏွင့္ ပုံမွန္ျခင္မမ်ား မ်ဳိးစပ္ပါက ျခင္မ၏ဥမ်ားက သားေလာင္းမ်ားျဖစ္လာႏုိင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ အကယ္၍ ျခင္ထီးႏွင့္ျခင္မ ႏွစ္ေကာင္လုံးတြင္ Wolbachia ပါရွိေနမည္ သို႔မဟုတ္ ျခင္မတြင္ Wolbachia ပါရွိေနမည္ဆုိပါက ေနာက္ပုိင္းေပါက္ဖြား လာသည့္ ျခင္မ်ားအေနျဖင့္ Wolbachia ဘက္တီးရီးယားကုိသာ သယ္ေဆာင္ ၾကမည္ဟု သိရသည္။

ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါသည္ ဘရာဇီးတြင္ ႏွစ္ေပါင္း ၂၀ ၾကာ ေပ်ာက္ကြယ္ ေနရာမွ ၁၉၈၁ ခုႏွစ္တြင္ ျပန္လည္ေပၚေပါက္လာျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းမွ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အၾကာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ ဘရာဇီး၌ ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ျဖစ္ပြားသူ ခုနစ္သန္းရွိေၾကာင္း အစီရင္ခံစာမ်ားအရ သိရသည္။

ဘရာဇီးသည္ ကမာၻေပၚတြင္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးျဖစ္ပြားမႈႏႈန္း အမ်ားဆုံးႏုိင္ငံျဖစ္ၿပီး ၂၀၀၉ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္အၾကား ေသြးလြန္တုပ္ေကြး ေၾကာင့္ ေသဆုံးသူ ၈၀၀ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

Ref:BBC

စည္သူေက်ာ္စြာ
News Watch(ေစာင့္ၾကည့္သတင္းဂ်ာနယ္)
https://www.facebook.com/NewsWatchJournal


လက္နက္ျဖင့္ ခုခံထြက္ေျပးသူ ႏွစ္ဦး၏ ယာဥ္ေပၚမွ စိတ္ၾကြေဆးျပားထုတ္လုပ္သုံးစြဲသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား ဖမ္းမိ

တာခ်ီလိတ္ စက္တင္ဘာ ၂၄

စက္တင္ဘာ ၂၁ ရက္ ညေန ၅ နာရီက မူးယစ္ေဆးဝါးတားဆီး ႏွိမ္နင္းေရး ပူးေပါင္းအဖြဲ႕သည္ သက္ေသမ်ားႏွင့္အတူ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ ေဟြ႕ရဲ ပူးေပါင္းစစ္ေဆးေရး စခန္းတြင္ တာခ်ီလိတ္ဘက္မွ မိုင္းဆတ္ ဘက္သို႔ ေမာင္းႏွင္လာသည့္ တိုက္ဂါး အမ်ိဳးအစားႏွစ္ခန္းတြဲ အျဖဴေရာင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို စစ္ေဆးရွာေဖြရန္ ရပ္တန္႔ခိုင္းရာ ရပ္တန္႔ျခင္းမျပဳဘဲ ပူးေပါင္းစစ္ေဆးေရးစခန္းရွိ ေမာင္း တံကိုတိုက္၍ ေမာင္းႏွင္ထြက္ေျပးသျဖင့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က လိုက္လံ ဖမ္းဆီးရာ ေဟြ႕ရဲစခန္းႏွင့္ တစ္မိုင္ခန္႔အကြာ တာခ်ီလိတ္-မိုင္းဆတ္သြား ကားလမ္းမေပၚအေရာက္တြင္ ယာဥ္ေပၚမွ ပစၥည္းမ်ားခ်၍ ေရွာင္တိမ္းရန္ ျပဳလုပ္စဥ္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံသျဖင့္ ယာဥ္ေပၚတြင္ လိုက္ပါလာသူ အမ်ိဳးသားတစ္ဦးက ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ခတ္ရန္ခ်ိန္႐ြယ္၍ မိမိအဖြဲ႕မွ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေဘး ကို သုံးခ်က္ႏွင့္ ေရွ႕ဝဲဘီးတစ္ခ်က္ ထိမွန္သျဖင့္ ယာဥ္ကိုရပ္တန္႔၍ ယာဥ္ေပၚပါ လူႏွစ္ဦးမွာ ယာဥ္ေပၚမွ လၽွိဳအတြင္းသို႔ ခုန္ခ်ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္သြားခဲ့ေၾကာင္း သိရ သည္။

အဆိုပါ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ကို ပူးေပါင္းအဖြဲ႕က သက္ေသမ်ားေရွ႕တြင္ စစ္ေဆးခဲ့ရာ ယာဥ္ေနာက္ခန္း ထိုင္ခုံေပၚရွိ စကၠဴဖာအတြင္း ပလတ္စတစ္ အိတ္ျဖင့္ထည့္လ်က္ ကဖင္း ၂၅ ကီလိုပါ တစ္အိတ္ႏွင့္ ခုနစ္ကီလို ပါ တစ္အိတ္ စုစုေပါင္း အေလးအခ်ိန္ ၃၂ ကီလို ကာလတန္ဖိုး ေငြက်ပ္ ၂၄ သိန္းကို လည္းေကာင္း၊ ယာဥ္ေနာက္ ခန္းအတြင္း ေႂကြျပားမ်ား၊ ေႂကြျပား ကပ္သည့္ ဘိလပ္ေျမအိတ္မ်ားျဖင့္ ေရာေႏွာထားၿပီး စကၠဴဖာမ်ားျဖင့္ ထည့္လ်က္ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ထုတ္လုပ္ ရာတြင္အသုံးျပဳေသာ ေမ်ာက္တံဆိပ္ အနံ႔ေဆးရည္သုံးဖာ စုစုေပါင္း အလုံး ၆၀ အေလးခ်ိန္ လီတာ ၆၀ ကာလတန္ဖိုး ေငြက်ပ္ ၁၈၀၀၀၀ ကို လည္းေကာင္း ေတြ႕ရွိ သျဖင့္ ရဲအုပ္ေက်ာ္စြာထြန္း သက္ေသမ်ားေရွ႕ ရွာေဖြပုံစံျဖင့္
သိမ္းဆည္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အမႈမွ စိတ္ႂကြ႐ူးသြပ္ေဆးျပား ထုတ္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳသည့္ ဓာတုပစၥည္းမ်ား သယ္ေဆာင္လာၿပီး လက္နက္ျဖင့္ ခုခံထြက္ေျပး တိမ္းေရွာင္သူ ႏွစ္ဦးအား ဖမ္းဆီးရမိေရး အတြက္ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕မရဲစခန္းက အေရးယူ ေဆာင္႐ြက္ထားေၾကာင္း သိရသည္။

MOI Webportal Myanmar
https://www.facebook.com/MOIWebportalMyanmar


ေနာက္ဆုံးရ သတင္း အပုဒ္ (၂၅)

 

Sponsors

Most Reading

အသစ္တင္သမွ် အခ်ိန္နဲ ့တေျပးညီဖတ္ရႈရန္ Like ႏွိပ္ေပးပါ

အသစ္ တင္သမွ် သတင္းမ်ား အလို အေလွ်ာက္ပုိ ့ ေပးပါမည္

အဂၤလိပ္သတင္းမ်ား

သတင္းစာႏွင့္ ဂ်ာနယ္မ်ား